WSOSP: Uroczystość pożegnania z mundurem

0001

W dniu 29 stycznia br., po odczytaniu decyzji dotyczących zakończenia służby wojskowej, nastąpiło uroczyste pożegnanie do rezerwy oficerów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Rektor–Komendant Uczelni gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel w obecności Prorektora ds. kształcenia i studenckich dr inż. Michała Burka, Dziekana Wydziału Lotnictwa płk dr. inż. Wojciecha Kotlarza, Szefa Pionu płk. Jarosława Jacha, kadry oraz pracowników pożegnał kończących zawodową służbę wojskową żołnierzy:
b. attache obrony – płk. mgr. inż. Adama Zugaja;
starszego wykładowcę Katedry Płatowca i Silnika Wydziału Lotnictwa – ppłk. mgr. Jana Szewczuka;
starszego wykładowcę Katedry Płatowca i Silnika Wydziału Lotnictwa – ppłk. dr. inż. Witolda Sarnowskiego;
wykładowcę Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego – mjr. mgr. Adama Kawałka.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Rektor–Komendant gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel a w imieniu odchodzących do rezerwy ppłk. dr. inż. Witold Sarnowski.

Uroczystość zakończył wpis, żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową do Kroniki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Źródło: WSOSP
Autor: mjr Wojciech Świerkowski
Zdjęcie: WSOSP