Politechnika Warszawska – laboratorium LATIS otwarte

Otwarcie laboratorium LATIS-mat.prasowe PW

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania (LATIS). Prowadzone w nim będą prace badawcze z zakresu wewnętrznej aerodynamiki silników lotniczych i spalania w lotniczych komorach spalania.

Laboratorium LATIS zostało utworzone na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Otwierane dzisiaj laboratorium jest nie tylko kontynuacją tradycji Instytutu Aerodynamiki przy Politechnice Warszawskiej, ale także znaczącym etapem w rozwoju nowoczesnej infrastruktury dedykowanej szeroko pojętej stosowanej aerodynamice” – powiedział prof. Jerzy Banaszek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

Inwestycja powstała w wyniku realizacji projektu POIG.02.02.00-14-022/09 – Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, kierowanego przez Wojskową Akademię Techniczną i we współpracy z Instytutem Lotnictwa.

To wielkie przedsięwzięcie, składające się z trzech laboratoriów, które powstało dzięki staraniom dwóch uczelni – Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytutu Lotnictwa. Instytucje te postanowiły zjednoczyć swoje wysiłki. Dzięki współpracy i wzajemnym uzupełnianiu się w kompetencjach powstały obszary, w których nasi studenci, przyszli absolwenci będą mieli szansę uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i zdobyć doskonałe wykształcenie” – powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej w swoim przemówieniu.

Na wyposażenie laboratorium składają się najnowocześniejsze w Polsce tunele aerodynamiczne i aparatura pomiarowa. Badane będą tutaj przepływy w turbinach lotniczych oraz wokół turbin wiatrowych. Przeprowadzane eksperymenty umożliwią projektowanie i optymalizację nowych konstrukcji lotniczych. W laboratorium badane również będą zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego oddziaływania warstwy przyściennej i fal uderzeniowych oraz procesy spalania i obladzania

Laboratorium LATIS będzie służyć podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowo-badawczej oraz doktorantów. Przewiduje się prowadzenie tutaj zajęć dydaktycznych w tym ćwiczeń laboratoryjnych, prac przejściowych, oraz prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Laboratorium pozwoli także, dzięki współpracy ze światowymi liderami branży lotniczej, na dalsze pogłębianie, akumulację i dystrybucję wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych, metod badania i projektowania konstrukcji lotniczych, a także zwiększy wartość polskich ośrodków naukowych w szczególności dla polskiego i ulokowanego w Polsce przemysłu lotniczego oraz partnerów zagranicznych.

Źródło / Autor: Politechnika Warszawska

Zdjęcie: Politechnika Warszawska