WSOSP: Porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

porozumienie wsosp

W dniu 15.01.2016 r. Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel podpisał porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa reprezentowanym przez Dyrektora Pana Marka Kubiaka.

Porozumienie to ma na celu wspólne działania w zakresie zarządzania kryzysowego. Główne obszary objęte współpracą to dostęp do analiz, ocen i prognoz, współpraca w zakresie wzajemnego kształcenia kadr i studentów, współpraca przy doskonaleniu systemów i narzędzi zarządzania kryzysowego oraz wspólne prowadzenie prac naukowo– badawczych.

Źródło / Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP