Ryanair ogłasza europejskie partnerstwo charytatywne