Złoty medal dla WIML

2016_ZLOTY_Medal_Innova

Miło nam poinformować, że wynalazek pod nazwą „System monitorowania parametrów psychofizycznych pacjentów w warunkach dynamicznych WBAN, oparty na technologiach mikroukładowych”, opracowany wspólnie przez Politechnikę Warszawską, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, został odznaczony złotym medalem podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości Inova Croatia 2015.

Wynalazek to rozproszony modułowy system monitorowania parametrów biologicznych człowieka, dostosowany do prowadzenia badań w zmiennych warunkach. Zadaniem systemu jest pomiar, takich parametrów jak: sygnał EKG, puls i saturacja krwi, częstotliwości oddechu, a także poziomu przewodnictwa skóry i temperatury oraz monitorowanie aktywności fizycznej. System jest tzw. systemem otwartym co oznacza, że możliwa jest zmiana liczby mierzonych parametrów poprzez proste dodawanie nowych modułów oraz zmiany w konfiguracji systemu. Sensory służące do zbierania danych umieszczane są w różnych miejscach ciała, a komunikacja między nimi realizowana jest za pośrednictwem tzw. WBAN, czyli bezprzewodowej sieci obszaru ciała (ang. Wireless Body Area Network).

Wynalazek został również zaprezentowany podczas targów w Brukseli (Brussels Innova 2015), gdzie otrzymał złoty medal, a także specjalne wyróżnienie przedstawicieli delegacji francuskiej.”

Źródło / Autor: WIML
Zdjęcie: WIML