WSOSP: Erasmus+

erasmuslogo

Z dniem 18.01.2016r. rozpoczyna się kwalifikacja do udziału w programie ERASMUS+ na rok akademicki 2016/2017 na studia i praktyki dla studentów oraz wyjazdy pracowników.

Wnioski na wyjazd (Zakładka: „Wzory Dokumentów”) należy składać do Koordynatora Uczelnianego w Rektoracie WSOSP w terminie do 4 lutego 2016r. We wniosku należy podać dane uczelni przyjmującej oraz alternatywnej w przypadku braku miejsc w tej pierwszej. Proszę na stronie WWW uczelni zagranicznej przeanalizować, czy katalog przedmiotów zawiera przedmioty pokrywające się z realizowanymi w WSOSP (minimum około 15 ECTS) oraz czy termin wyjazdu nie koliduje z przedsięwzieciami realizowanymi w WSOSP. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 lutego 2016r.
Szegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin Programu Erasmus+ w WSOSP

Egzaminy certyfikatowe z języka angielskiego dla studentów ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ odbędą się 8 lutego 2016r. Zgłoszenia  przyjmowane są przez koordynatorów egzaminu do 4 lutego 2016r. wyłącznie drogą mailową:

mgr Magdalena Ćwiklak –m.cwiklak@wsosp.pl
mgr Marta Borkowska –m.borkowska@wsosp.pl

Zgłoszenia muszą zawierać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz oznaczenie wybranego poziomu (B2 lub C1).

Wyniki dodatkowej rekrutacji – (Lista rankingowa NA SEMESTR LETNI 2015/16 – po uwzględnieniu odwołań (aktual. 13.11.2015)

Regulamin Programu Erasmus+ w WSOSP

Wykaz uczelni partnerskich (aktual. 29.06.2015) Oferta Uniwersytetu Obrony w Brnie

Stawki dofinasowania w roku akademickim 2015/16

Źródło: WSOSP