Kategorie
News Polska

WIML: Badania Polisomnograficzne w WIML

WIMLSzacuje się, że w Polsce ok. 1,5 mln ludzi cierpi na bezdech senny. Jest to ok. 24 proc. mężczyzn i 9 proc. kobiet. Ta dolegliwość jest najbardziej niebezpieczna dla kierowców ze względu na zwiększone ryzyko zaśnięcia w trakcie prowadzenia pojazdu. Na zespół obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu narażeni są przede wszystkim mężczyźni w średnim wieku z nadwagą.

Od stycznia 2016 r. Polska musi wdrożyć dyrektywę unijną nr L:2014:194, nakazującą badania kierowców zawodowych również pod kątem zaburzeń oddychania w czasie snu. W związku z utworzeniem pracowni polisomnografii w Klinice Neurologii oferujemy:

  1. Konsultacje oceniające ryzyko wystąpienia zespołu obturacyjnego bezdechu podczas snu z przeprowadzeniem standardowych badań przesiewowych.
  2. Badanie polisomnograficzne z ilościową ocena zaburzeń oddychania podczas snu oraz badanie wielokrotnej latencji snu oceniającą ilościowo senność w ciągu dnia
  3. Konsultację pulmonologiczną specjalisty zaburzeń oddychania podczas snu i ewentualną kwalifikacje do leczenia CPAP
  4. Konsultacje laryngologiczną i ewentualną kwalifikacje do leczenia chirurgicznego zaburzeń oddychania podczas snu.

Ostateczne koszty wyżej oferowanych usług uzależnione są od ilości zakontraktowanych rocznie procedur.

Źródło / Autor: WIML

Zdjęcie: WIML

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska