WSOSP: Dyrektor Wykonawczy i Przewodniczący Zarządu EASA w WSOSP

001

Na zaproszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Ołowskiego gościli w Polsce: Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) – Patrick Ky oraz Przewodniczący Zarządu EASA – Pekka Henttu.
W dniu 14 stycznia 2016 roku delegacja przebywała z roboczą wizytą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Członkowie delegacji zapoznali się procesem dydaktycznym oraz zwiedzili obiekty Uczelni.

Źródło / Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP