WSOSP: Dyrektor Wykonawczy i Przewodniczący Zarządu EASA w WSOSP