Kategorie
Lotnictwo cywilne

Wizyta Dyrektora Wykonawczego i Przewodniczącego Zarządu EASA w Polsce

IMG_3190

W dniu 14 stycznia 2016 roku na zaproszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego gościli w Polsce Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) – Pan Patrick Ky oraz Przewodniczący Zarządu EASA – Pan Pekka Henttu.

Podczas wizyty odbyło się między innymi spotkanie z Kierownictwem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na którym zostały przedyskutowane aktualne kwestie związane z działalnością Urzędu oraz współpracą pomiędzy EASA a Polską, dotyczące między innymi ochrony w lotnictwie cywilnym oraz bezpieczeństwa lotniczego. Pan Patrick Ky podkreślił znaczenie rozpoczętych właśnie prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, uchylającym rozporządzenie nr 216/2008. Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie europejskiego systemu bezpieczeństwa lotnictwa do przyszłych wyzwań między innymi poprzez stworzenie adekwatnych, odrębnych regulacji dla funkcjonowania dynamicznie wzrastającego rynku bezzałogowych statków powietrznych. W ramach wizyty w Polsce Dyrektor Generalny i Przewodniczący Zarządu EASA spotkali się również z Podsekretarzem Stanu Panem Jerzym Szmitem. Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa omówione zostały aktualne zagadnienia związane ze współpracą Polski z EASA, uregulowaniami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych, jak również w szczególności kwestie związane z rolą i przyszłością europejskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem lotniczym. Przedstawiciele kierownictwa EASA odwiedzili również jeden z ośrodków szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych, w którym mieli możliwość zapoznania się z polskim programem szkolenia operatorów dronów. Pobyt w Polsce kończyło spotkanie w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Była to pierwsza wizyta Pekka Henttu w Polsce i druga Pana Patricka Ky, który odwiedził Polskę w 2014 roku. Obaj podkreślili, że bezpośredni kontakt z krajowymi władzami lotniczymi jest dla Agencji bardzo ważny i pozwala na bieżąco reagować na ich potrzeby oraz ułatwia współpracę w przyszłości. Szczególnie podkreślili dobrą współpracę z polskimi władzami lotniczymi jak również wskazali na znaczny potencjał naszego kraju zarówno w zakresie rozwoju rynku bezzałogowych statków powietrznych jak i kreowania regulacji związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem lotniczym w Europie.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest agencją Unii Europejskiej powołaną do realizacji określonych zadań nadzorczych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Agencja tworzy kluczową część strategii Unii Europejskiej mającej na celu wprowadzenie i utrzymanie wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie. Polska uczestniczy w pracach Agencji od 2004 roku. Od 2012 roku Pan Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest członkiem Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a od 2014 roku jego Wiceprzewodniczącym.
Źródło: ULC
Autor: ULC
Zdjęcie: ULC

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat