1. SLT: Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2016

748

W dniu 11 stycznia 2016 r. w „Domku Pilota” na lotnisku 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, zainaugurowany został rok szkoleniowy Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

W szkoleniu uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (1. SLT) oraz zaproszeni Dowódcy i wyróżniający się żołnierze z jednostek podległych. Szkolenie rozpoczął Dowódca 1. SLT płk dypl. inż. pil. Rościsław Stepaniuk. W swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie oraz wysoki profesjonalizm w dotychczasowej realizacji zadań, a następnie zapoznał stan osobowy z zasadniczymi przedsięwzięciami i zadaniami stojącymi przed Skrzydłem w 2016 roku. W ramach szkolenia uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, które miały miejsce w ugrupowaniu 1. SLT na przełomie 2015 i 2016 roku. W dalszej kolejności przeprowadzony został cykl wykładów obejmujących problematykę wynikającą z ustawy o ochronie informacji niejawnych i obowiązującego systemu skarg i wniosków.

Inauguracja roku szkoleniowego była również doskonałą okazją do podsumowania osiągnięć w 2015 roku. Na podstawie „Regulaminu wyboru i nadania tytułu żołnierza roku Sił Powietrznych”, spośród zgłoszonych kandydatów do tytułów, wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Pilot Roku

kpt. Artur SŁONIOWSKI

21. BLT

Sztabowiec Roku

mjr Jacek GRODKOWSKI

1. SLT

Inżynier Roku

st. chor. szt. Mariusz STĘPIEŃ

21. BLT

Technik Roku

st. chor. szt. Wojciech MODRZEJEWSKI

23. BLT

Szkoleniowiec Roku

mjr Waldemar ŁAWRYNOWICZ

1. SLT

Łącznościowiec Roku

kpt. Sławomir OSTROWSKI

1. SLT

Chemik Roku

mjr Piotr SARAPUK

1. SLT

Wychowawczy Roku

st. chor. Tomasz GAPIŃSKI

12. BBSP

Podoficer Roku

plut. Sebastian GRODZICKI

21. BLT

Szeregowy Roku

st. szer. Daniel TARAS

22. BLT

Laureaci zostali wyróżnieni nagrodą uznaniową i listem gratulacyjnym, które wręczył Dowódca Skrzydła.

Ponadto dokonano podsumowania współzawodnictwa sportowego na szczeblu Skrzydła. Najlepsze wyniki osiągnęli żołnierze 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka. W związku z tym Dowódca 22. BLT płk. pil. Leszek Błach otrzymał puchar przechodni „Mistrza 1. SLT”, zaś pozostali Dowódcy Jednostek Wojskowych oraz Szefowie Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu uhonorowani zostali dyplomem uznania.

Źródło: 1. SLT

Autor: kpt. Paweł Krawczak

Zdjęcie: st. chor. szt. Robert Skowron