DGRSZ: Sztandar dla bazy w Mirosławcu

mirosawiec-8

W obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosława Różańskiego jednostka w Mirosławcu otrzymała sztandar wojskowy. Uroczystość ta oficjalnie zainaugurowała funkcjonowanie 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Sztandar wojskowy – symbol sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa z rąk pełniącego obowiązki komendanta 12. Komendy Lotniska mjr. Tadeusza Kawy przejął dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow.

Powstanie bazy było następstwem realizacji „Programu Operacyjnego na osiągnięcie zdolności operacyjnej do prowadzenia rozpoznania obrazowego w latach 2013-2022”, odpowiednich decyzji MON i rozkazów DGRSZ.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem baza będzie rozwijana stopniowo, w kilku etapach, a jej organizacja etatowa ma docelowo uwzględniać wymogi obsługi zaplanowanych do pozyskania systemów klasy MALE. W bazie będą funkcjonowały eskadry bezzałogowców średniego zasięgu, krótkiego zasięgu oraz MALE.

Projekt odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej jednostki autorstwa Pana Pawła Kucharskiego został wyłoniony w drodze konkursu. Dzisiejsza uroczystość była okazją do podziękowania autorowi za opracowanie projektu. Symbolika i barwy odznak odzwierciedlają charakter zadań oraz specyfikę jednostki.

12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu powstała na bazie 12 Komendy Lotniska oraz dywizjonu rozpoznania powietrznego, baza weszła w podporządkowanie 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Źródło: DGRSZ

Autor: ppor. Sandra Lorenz

Zdjęcie: DGRSZ