WIML: Biofeedback w padaczce

WIML

W najnowszym numerze czasopisma naukowego „Aktualności Neurologiczne” ukazał się artykuł pt.: „Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej”, którego autorem jest pracownik WIML, dr n. med. Marcin Kopka.

Celem artykułu było przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody.

Artykuł jest dostępny na stronie: http://www.neurologia.com.pl/index.php/wydawnictwa/2015-vol-15-no-2/zast…

Źródło / Autor: WIML

Zdjęcie: WIML