DGRSZ: Odnowienie historycznego budynku

po-remoncie-grudzien-2015-2

Zakończył się remont historycznego budynku, tzw. „krzyżaka” przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, w którym mieści się część komórek organizacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów SZ.

Prace remontowe rozpoczęły się w lipcu br., początkowo ich zakończenie planowane było na połowę 2016 r., ale dzięki zaangażowaniu wykonawcy udało się je zakończyć już w połowie grudnia. „Face lifting” obejmował oczyszczenie elewacji metoda piaskowania, zabezpieczenie oraz odtworzenie balkonów i wymianę drzwi wejściowych, wszystko odbyło się w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Zrealizowane prace przywróciły rzeczywisty obraz budynku z lat międzywojennych podkreślając jego walory estetyczne i reprezentacyjne.

Historia

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, powstawał od końca lat dwudziestych XX wieku z początkowym przeznaczeniem na siedzibę dowództwa lotnictwa. W latach 1933-1934 został przebudowany wg. projektu Rudolfa Świerczyńskiego i inż. Stefana Bryły, był siedzibą Kierownictwa Marynarki Wojennej (figurował wówczas pod adresem Wawelska 7). Na owe czasy był śmiałą i bardzo nowoczesną konstrukcją.

W czasie II wojny światowej budynek zajęty został przez niemieckie siły zbrojne. W okresie powstania warszawskiego 1944 r. znajdował się na terenie działań związanych z powstańczą obroną kamienicy Reduta Wawelska. Z tamtych wydarzeń na elewacji budynku pozostały liczne ślady po kulach karabinowych.

W okresie powojennym w budynku rozlokowany był Pion Szkolenia Sztabu Generalnego WP (SG WP). Po opuszczeniu budynku przez SG WP to miejsce zajęło Dowództwo Wojsk Lądowych. Część pionów funkcjonalnych DWL pozostawało w budynku aż do 2000 roku kiedy to ostatecznie przeniosły się do obiektu „Cytadela”.

Od 2000 roku budynek był siedzibą Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a następnie Dowództwo Sił Powietrznych. 1 stycznie 2014 roku, po reformie systemu kierowania i dowodzenia SZ, w „krzyżaku” rozmieszczone zostały komórki organizacyjne Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych: Inspektorat Sił Powietrznych oraz Inspektorat Marynarki Wojennej, a także część sztabu dowództwa.

Źródło: DGRSZ
Zdjęcie: DGRSZ
Autor: ppłk Marek Pietrzak na podstawie materiałów ppłk. Zbigniewa Czarnoty.