Oświadczenie ws jakości ochrony Lotniska Chopina w Warszawie

Chopin Airport Terminal AB - 05

W nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących jakości ochrony Lotniska Chopina oświadczamy, że Lotnisko Chopina spełnia wszelkie wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa portu lotniczego, co zostało potwierdzone przez szereg kontroli, jakie regularnie prowadzą uprawnione urzędy i samo Lotnisko.

Lotnisko Chopina w Warszawie jest jednym z najbezpieczniejszych lotnisk na świecie. Jest drugim lotniskiem w Europie pod względem wykorzystywanej liczby urządzeń i systemów ochrony pasażerów i statków powietrznych.

Lotnisko podlega stałej kontroli instytucji krajowych i międzynarodowych takich jak: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Transportowego (ICAO), Unia Europejska, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Straż Graniczna. Dodatkowo zarządzający lotniskiem prowadzi również własne audyty i testy systemu ochrony. Kontrole te nigdy nie wykazały naruszenia przepisów dotyczących ochrony transportu lotniczego i lotnisk. Wykryte niezgodności z procedurami w zakresie bezpieczeństwa miały charakter drobnych niedociągnięć i niezwłocznie zostały usunięte.

Prowadzenie kontroli i testów ma na celu stałe podnoszenie jakości ochrony i utrzymywanie w stałej czujności służb ochrony działających na lotnisku. Jest to standard stosowany na wszystkich międzynarodowych lotniskach na świecie.

Nieprawdą jest, że kiedykolwiek na Lotnisko Chopina wniesiona została atrapa broni. Nieprawdą jest również, że kiedykolwiek na teren lotniska wjechał pojazd na podstawie sfałszowanej przepustki.

Podawanie do publicznej wiadomości tego typu fałszywych informacji i plotek jest nieodpowiedzialne i może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa lotniska i niepotrzebnie wzbudza niepokój pasażerów.

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina
Zdjęcie: Lotnisko Chopina