WIML: EEG w wirówce

2015_eeg_w_wirowce_2

Podczas X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej mgr inż. Marcin Strojek zaprezentował plakat pt.: „Rejestracja EEG w warunkach wirówki przeciążeniowej – doniesienie wstępne”, którego współautorami są dr n. med. Krzysztof Kowalczuk i dr n. biol. Piotr Walerjan.

Zapis sygnału EEG w czasie badań prowadzonych w wirówce przeciążeniowej charakteryzuje się dużą liczbą artefaktów mięśniowych i ruchowych, które narastają wraz z przeciążeniem. W przypadku niewielkich przeciążeń rzędu +2Gz/+3Gz zapisy są czytelne. Jednak gdy ich wartość wzrasta do +5Gz/+6Gz liczba artefaktów biologicznych dramatycznie rośnie, co jest konsekwencją wykonywanego przez badanego manewru przeciwprzeciążeniowego.

Osoby zainteresowane wstępnymi wynikami i rekomendacjami zachęcamy do zapoznania się z plakatem „Rejestracja EEG w warunkach wirówki przeciążeniowej – doniesienie wstępne” dostępnym w formacie PDF >>.

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej pt.: „Nowoczesna elektrofizjologia w praktyce klinicznej” odbył się w dniach 3-5 grudnia 2015 r. w Krakowie.

Źródło: WIML
Autor: WIML
Zdjęcie: WIML