33. BLTr: Szkolenie Open Skies

slowacy-3

W 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu odbywa się w tym tygodniu polsko – słowackie szkolenie Open Skies, ‎organizowane przez Dowództwo Generalne RSZ oraz Oddział Kontroli Rozbrojenia Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, przy współudziale specjalistów z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Celem jest doskonalenie polskich i słowackich zespołów inspekcyjnych Traktatu o Otwartych Przestworzach. Program szkolenia obejmuje wykłady na temat ostatnio wprowadzonych zmian w treści traktatu oraz rosyjskiej cyfrowej aparatury obserwacyjnej, jak i zajęcia praktyczne ukierunkowane na przyjęcie i przeprowadzenie misji Open Skies. Polscy i słowaccy specjaliści wymieniają się wiedzą dotyczącą metodyki przygotowania i praktycznych aspektów misji, szkolenia inspektorów oraz wykorzystywanego oprogramowania do tworzenia planów misji Open Skies. W kursie uczestniczy 20 osób z DGRSZ i jednostek podległych oraz z WAT, COP i COM. Doświadczenia południowych sąsiadów prezentuje dwóch oficerów Słowackiego Centrum Weryfikacji: ppłk Vladimir Ivor i kpt. Anton Majtner.

Źródło: 33. BLTr
Autor: płk Piotr Cieślik
Zdjęcie: 33. BLTr