WSOSP: Konferencja naukowa – Katedra Taktyki i Uzbrojenia Wydziału Lotnictwa

wsosp konferencja

19 listopada br., Katedra Taktyki i Uzbrojenia Wydziału Lotnictwa WSOSP zorganizowała konferencję naukową nt. „WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA BOJOWEGO LOTNICTWA”.
W czasie konferencji poruszono miedzy innymi obszary użycia lotnictwa bojowego takie jak: wymiana wiedzy i doświadczeń na temat współczesnych aspektów taktyki różnych rodzajów lotnictwa wojskowego, omówienie problematyki związanej z techniką lotniczą w jednostkach lotnictwa wojskowego. Część konferencji dotyczyła również wymiany doświadczeń w zakresie procesu targetingu w działaniach połączonych na różnych poziomach dowodzenia lotnictwem oraz szeroko pojętego weaponeeringu.
Omawiając rolę lotnictwa we współczesnych konfliktach zbrojnych oraz jego działanie w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa, poruszono aspekty militarne obecnie prowadzonych konfliktów w Syrii i Ukrainie.

Konferencję otworzył Rektor – Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel. Wśród zaproszonych gości min. głos zabrali: Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego gen dyw. pil. dr Włodzimierz Usarek, Dyrektor Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej płk nawig. dr hab. Eugeniusz Cieślak, Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk dypl. pil. Cezary Wiśniewski oraz przedstawiciele baz lotniczych i jednostek SP.
Opracowania pokonferencyjne posłużą wzbogaceniu materiałów dydaktycznych służących do nauczania zagadnień odnoszących się do współczesnych aspektów użycia lotnictwa wojskowego.

Źródło: WSOSP
Zdjęcie: kpr. pchor. Marcin Cydejko
Autor: płk dr Adam Wetoszka