Airbus C295W demonstruje swoje możliwości w gorącym, wysokogórskim klimacie boliwijskiego La Paz