4. SLSz: Ćwiczenie z wojskami Myszołów-15

myszy-6

W 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego odbywa się ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. MYSZOŁÓW-15. Tematem przedsięwzięcia jest „Planowanie i realizacja zadań szkolenia lotniczego po przemieszczeniu do nowego miejsca bazowania”.

W ćwiczeniu trwającym od 16 listopada uczestniczą żołnierze z dowództwa skrzydła, 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W celu maksymalnego urealnienia przedsięwzięć biorą w nim także udział żołnierze z plutonu szturmowego z 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, żołnierze z 6 batalionu chemicznego w Śremie oraz kadra z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Do udziału w Myszołowie wydzielone zostały również samoloty MIG-29 z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Celem ćwiczenia jest zgrywanie działania dowództwa i sztabu z działaniem pododdziałów 42 BLSz w warunkach zagrożenia wybuchem wojny oraz sprawdzenie zdolności radomskiej bazy do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem.

Lotnicy ćwiczą m.in. przeciwdziałanie skutkom ataków terrorystycznych i sabotażowych, zgrywanie elementów systemu wykrywania skażeń, trenują szkolenie z realizacji misji bezpośredniego wsparcia lotniczego, powszechną obronę przeciwlotniczą oraz rozwiązywanie problemów organizacyjnych i logistycznych.

Myszołów-15 odbywa się na terenie lotnisk w Dęblinie i Radomiu oraz na poligonie lotniczym Jagodne. Potrwa do 19 listopada.

Kierownikiem ćwiczenia jest dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szklonego płk dypl. pil. Cezary Wiśniewski.

Źródło: DGRSZ
Autor: kpt. Magdalena Busz/4.SLSz
Zdjęcie: kpt. Magdalena Busz/4 SLSz, Monika Malarczyk/42 BLSz