DGRSZ: Zmiany kadrowe w Inspektoracie Sił Powietrznych

img_0961

Liczę na to, że Waszym przesłaniem na nowych stanowiskach będzie budowa nowej jakości w zakresie synergii działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Musimy przygotować się do tego co najistotniejsze, czyli wspólnego użycia systemów walki jakimi dysponujemy – powiedział Dowódca Generalny Rodzajów SZ zwracając się do oficerów, którym wręczył decyzje personalne.

Gen. broni Mirosław Różański w imieniu wicepremiera-ministra obrony Tomasza Siemoniaka wręczył decyzje personalne pięciu oficerom Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ. Wszyscy oficerowie do wykonywania nowych obowiązków przystąpią z dniem 1 grudnia br.

– Ufam, że dotychczasowa wiedza i doświadczenie będą sprzyjały realizacji stojących przed Wami zadań na jak najwyższym poziomie, jednocześnie jestem przekonany, że te awanse są kolejnym etapem na drodze Waszej wojskowej kariery – podsumował dowódca.

Dwaj oficerowie – pułkownicy obejmą nowe stanowiska bez awansu na wyższy stopień wojskowy, jednakże zakres ich odpowiedzialności wzrośnie, ponieważ obejmą oni stanowiska szefa i zastępcy szefa zarządu. Trzech pozostałych oficerów obejmując nowe stanowiska zostanie awansowana do stopnia pułkownika.

Płk Wojciech Pikuła dotychczasowy szef oddziału – zastępca szefa zarządu w inspektoracie Sił Powietrznych został wyznaczony na stanowisko szefa zarządu działań lotniczych.

Płk Piotr Tusza dotychczasowy szef oddziału zabezpieczenia lotniczego został wyznaczony na stanowisko szefa oddziału – zastępcy szefa zarządu wojsk lotniczych.

Ppłk Krzysztof Tarnowski pełniący do tej pory służbę na stanowisku starszego specjalisty w zarządzie wojsk lotniczych został wyznaczony na szefa oddziału bezzałogowych środków walki i jednocześnie awansowany do stopnia pułkownika.
Ppłk Andrzej Czarnecki pełniący do tej pory służbę na stanowisku starszego specjalisty w zarządzie wojsk lotniczych został wyznaczony na szefa oddziału gestorstwa i rozwoju i jednocześnie awansowany do stopnia pułkownika.

Ppłk Piotr Krawczyk pełniący do tej pory służbę na stanowisku starszego specjalisty w zarządzie wojsk lotniczych został wyznaczony na szefa oddziału zabezpieczenia lotniczego i jednocześnie awansowany do stopnia pułkownika.

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Marek Pietrzak
Zdjęcie: ppłk Marek Pietrzak