DGRSZ: Zmiana dowódcy 4 Skrzydła

1_10

Płk pil. Cezary Wiśniewski przejął od gen. bryg. pil. Mariana Jeleniewskiego dowodzenie 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego. Zna doskonale nowe obowiązki, bo od połowy lipca 2014 roku zajmował stanowisko zastępcy dowódcy 4 SLSz. W apelu z okazji przekazania obowiązków uczestniczył Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański.

Płk Wiśniewski ma 46 lat, jest absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Akademii Dowódczo-Sztabowej Sił Powietrznych w Maxwell w USA (z 2014 roku). Należy do pierwszej grupy polskich oficerów-pilotów przeszkolonych na samolot F-16 w Stanach Zjednoczonych. Służył w 41 Pułku lotnictwa Myśliwskiego, 10, 3, i 6 eskadrach lotnictwa taktycznego, dowodził 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego. W Dowództwie Sił Powietrznych był szefem oddziału lotnictwa taktycznego, a następnie pracował w zespole do spraw nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Przekazujący obowiązki dowódcy skrzydła gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski odchodzi na stanowisko dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Marta Serafin