4. SLSz: Szczyt nowoczesności – dębliński „domek pilota”