WSOSP: Laboratorium e-learning w OSP SRL

wsosp laboratorium

W dniu 08.10.2015r. w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego znajdującego się w strukturach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych została wdrożona do eksploatacji elektroniczna baza danych wraz z e-learningiem. Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu celowego jest pracownik OSP SRL, mgr Dariusz Kołodziejski przy czynnym wsparciu Kierownika OSP SRL, ppłk Jana Michty. Celem inwestycji było spełnienie wymogów funkcjonowania Ośrodka w odpowiednio wyposażoną bazę dydaktyczną, która gwarantuje utrzymywanie wymaganego poziomu szkolenia i osiągania celów szkoleniowych określonych w Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów służb ruchu lotniczego.

Inwestycja w postaci bazy danych oraz e-learningu jest związana bezpośrednio oraz pośrednio z bezpieczeństwem pracy i ergonomią, będzie miała również znaczący wpływ na optymalizacje przetwarzania informacji w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Ruchu Lotniczego.

Ponadto zrealizowany projekt celowy pozwoli na: opracowywanie i edytowanie ćwiczeń do szkolenia na symulatorze kontroli ruchu lotniczego, opracowywanie prezentacji, dokumentów, instrukcji, przygotowanie materiałów szkoleniowych do przeprowadzania zajęć dydaktycznych, utworzenie bazy danych testów przeprowadzanych w OSP SRL (zarówno w trakcie szkolenia teoretycznego jak i praktycznego na symulatorze), spełnienie zaleceń audytora ULC, w zakresie archiwizacji materiałów po zakończonym szkoleniu, dostęp do archiwizowanych ćwiczeń będzie ułatwiony, dzięki czemu instruktorzy będą mogli wykorzystywać zarchiwizowane ćwiczenia do celów szkoleniowych (odtwarzanie nagranych ćwiczeń w celu ich analizy, omówienia itp.).

Źródło: WSOSP
Autor: Dariusz Kołodziejski
Zdjęcie: WSOSP