PAŻP: Monika Huzarek – pracownik PAŻP czterotysięcznym uczestnikiem szkoleń Institute of Air Navigations Services

m_huzarek_08.10.15

Pracownicy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od szeregu lat uczestniczą w szkoleniach i kursach organizowanych przez Institute of Air Navigation Services – Eurocontrol.
W ubiegły wtorek Monika Huzarek pracownik Ośrodka Planowania Strategicznego ASM, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej została wyróżniona dyplomem dla czterotysięcznego słuchacza szkoleń prowadzonych przez Eurocontrol Institute of Air Navigations Services w 2015 roku.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomu obecny był ambasador Polski w księstwie Luksemburga Pan Bartosz Jałowiecki. Warto dodać, że pracownicy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej są jedną z najliczniejszych grup pracowników europejskich ANSP, kształcących się w instytucie Eurocontrol. Dzięki uczestnictwu w tego typu szkoleniach personel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odznacza się wysokim poziomem profesjonalizmu, a zdobyta wiedza i kwalifikacje podnoszą jakość oferowanych przez PAŻP usług.

W aktualnie odbywających się w Luksemburgu szkoleniach, tj. „Building a Future ATM System (GEN-FUT) i ASM – CAPACITY (ASM-CAP) bierze udział 10 osobowa grupa pracowników PAŻP.

Często korzystam z kursów organizowanych przez IANS ponieważ oferują unikalną, wysoką jakość we wszystkich obszarach. Kursy dają mi możliwość pogłębienia wiedzy, którą później wykorzystuję na co dzień w mojej pracy. Dodatkowo nieoceniony jest kontakt z innymi uczestnikami kursów i wzajemna wymiana informacji – powiedziała Monika Huzarek odbierając wyróżnienie.

Źródło / Autor: PAŻP

Zdjęcie: PAŻP