Misja Perlan II: Szybowiec Airbusa poszybował do historii

INFOGRAPHIC - Airbus Perlan Mission II

Szybowiec Perlan 2, pierwszy na świecie statek powietrzny bez silnika, który został zaprojektowany by docierać do granic przestrzeni kosmicznej ma za sobą historyczny moment: po raz pierwszy wzniósł się na wysokość około 1500 metrów (5000 stóp) nad lotniskiem Roberts Field (Redmond Municipal Airport) w Oregonie. Był to pierwszy próbny lot szybowca, który w przyszłym roku ma ustanowić nowy rekord świata w wysokości lotu płatowca. Celem projektu jest dokonanie nowych odkryć związanych z lotem na dużej wysokości, zmianami klimatu i eksploracją kosmosu.

Szybowiec Perlan 2 został opracowany przez The Perlan Project, organizację non-profit, na której czele stoją liderzy w dziedzinie kosmonautyki, lotnictwa i inżynierii. Projekt jest wspierany przez Airbus Group i kilku innych sponsorów, w tym Weather Extreme Ltd., United Technologies oraz BRS Aerospace.

Podczas lotu próbnego, pierwszego z wielu zaplanowanych przez zespół Airbus Perlan Mission II, których ostatecznym celem jest osiągnięcie granic przestrzeni kosmicznej nad Argentyną w 2016 roku, za sterami Perlana zasiadali Jim Payne i Morgan Sandercock. Perlan 2 to hermetyzowany szybowiec zdolny do wykorzystywania wstępujących prądów powietrznych, które w pewnych regionach górskich w pobliżu bieguna północnego i południowego mogą sięgać stratosfery. Podczas przyszłorocznych lotów szybowiec ma wzbić się na wysokość 27 500 (90 000 stóp), przekraczając pułap operacyjny samolotów U-2 i SR-71.

Pomimo braku silnika, rzeczywista prędkość lotu szybowca na tej wysokości przekroczy 640 km/h (400 mil/h) przy gęstości powietrza wynoszącej niespełna 2 procent tej, która występuje na poziomie morza. Załoga będzie oddychać czystym tlenem z aparatów oddechowych o obiegu zamkniętym, podobnych do tych, których astronauci używają w przestrzeni kosmicznej.

Oprócz dwuosobowej załogi szybowiec przenosi instrumenty naukowe, które mają dostarczyć nowych informacji o zmianach klimatycznych oraz o górnych warstwach atmosfery. Ponieważ Perlan 2 nie ma silnika, może eksplorować krawędź kosmosu bez zanieczyszczania badanej atmosfery, co poszerzy ludzką wiedzęw kilku obszarach:

– Zrozumienie zjawisk pogodowych. To, co dzieje się w górnych piętrach stratosfery, wpływa na pogodę na całym świecie, a Perlan 2 będzie mógł bezpośrednio obserwować ważne zjawiska atmosferyczne, o których dotychczas można było tylko spekulować.

– Przewidywanie zmian klimatu. Perlan 2 będzie gromadził dane i udostępniał je badaczom klimatu na całym świecie, co pozwoli ulepszyć modele klimatyczne, aby dokładniej przewidywać zmiany klimatu i skuteczniej im zapobiegać.

– Diagnozowanie warstwy ozonowej. Perlan 2 może pobierać niezanieczyszczone próbki powietrza ze stratosfery, aby mierzyć stężenie środków chemicznych rozkładających ozon i oceniać, czy warstwa ozonowa odnawia się, czy nadal zanika.

– Przyszłość lotnictwa. Zjawiska pogodowe, które Perlan 2 napotka na dużych wysokościach, mają związek z bezpieczeństwem i osiągami samolotów, zwłaszcza że lotnictwo cywilne dąży do zwiększenia pułapu operacyjnego.

– Przyszłość podróży kosmicznych. Perlan 2 będzie działał w warunkach atmosferycznych zbliżonych do tych, które panują na Marsie, dostarczając informacji o tym, jak płatowce mogłyby latać nad powierzchnią Czerwonej Planety.

Źródło / Autor: Airbus

Zdjęcie: Airbus