PAŻP: Warsztaty informacyjno-konsultacyjne użytkowników przestrzeni powietrznej

PAZP

W dniu 29 września 2015 r. w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyły się kolejne warsztaty informacyjno-konsultacyjne użytkowników przestrzeni powietrznej, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele Aeroklubu Polskiego, aeroklubów regionalnych, Krajowego Towarzystwa Lotniczego – AOPA Poland, stowarzyszeń paralotniowych oraz lotniczych ośrodków szkoleniowych. W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego SZ RP.

Przedstawiciele Agencji podziękowali za rekordowe zainteresowanie prowadzonymi w minionym roku konsultacjami społecznymi. Dzięki licznym opiniom użytkowników, nierzadko zawierającym cenne wskazówki dla wypracowania kompromisowych rozwiązań, wdrażane projekty mogły uwzględniać szerokie spectrum potrzeb poszczególnych stron.

W trakcie warsztatów, wśród szeregu poruszonych tematów, dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący Służby Informacji Powietrznej oraz panel poświęcony planowaniu lotów przy użyciu komercyjnych portali (CFSP – Computer Flight Plan Service Provider) w kontekście poprawności otrzymywanych przez Biura Odpraw Załóg planów lotu. Dodatkowo Agencja zaprezentowała swoje plany związane z udostępnieniem aplikacji Internetowej, wspierającej proces przygotowania do lotu oraz ich planowania w FIR EPWW zarówno przez komputery stacjonarne jak i platformy mobilne.

Ponadto w trakcie warsztatów przedstawiono zmiany w przestrzeni, przyszłe kierunki zmian Strony Wojskowej w zakresie elastycznych struktur przestrzeni, wykorzystanie struktur FUA, edycję mapy VFR 2016, informacje o działaniach UE w zakresie harmonizacji wysokości przejściowej, statystyki FIS w sezonie letnim wraz z planami standaryzacji frazeologii, poruszono tematykę wdrażania procedur GNSS na lotniskach niekontrolowanych oraz rozwoju współpracy biznesowej z PAŻP.

Wszystkim Państwu raz jeszcze serdecznie DZIĘKUJEMY za uczestnictwo w warsztatach oraz aktywny udział w dyskusjach w trakcie paneli oraz wiele merytorycznych opinii, które z pewnością przyczynią się do zwiększania jakości usług świadczonych przez PAŻP.

Do zobaczenia na kolejnych Warsztatach.
Źródło / Autor: PAŻP