Lotnisko Poznań: 21.09 – 11.10: Zawieszenie operacji lotniczych

spok-wakacji

Od kwietnia do października br. potrwają prace budowlane przy modernizacji drogi startowej. Przeprowadzenie tej inwestycji jest konieczne na obecne parametry techniczne oraz wymogi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Termin realizacji podyktowany jest zakresem prac, wymogami technologicznymi oraz warunkami atmosferycznymi. Największe nasilenie prac zaplanowane zostało na wczesną jesień. Oznacza to ograniczenia w obsłudze operacji lotniczych, w tym także całkowite wyłączenie drogi startowej z użytkowania. W związku z tym, na okres od 21 września (godzina 8:00) do 11 października br. (godzina 16:00) harmonogram prac przewiduje zamknięcie drogi startowej, co w praktyce oznacza brak realizacji operacji lotniczych.

W miesiącach największego nasilenia ruchu pasażerskiego, tj. od połowy czerwca do końca sierpnia, realizowane będą prace poza obszarem drogi startowej, więc w tym czasie droga startowa będzie użytkowana standardowo. W pozostałym okresie modernizacji ograniczenia w użytkowaniu dotyczą pory nocnej. Obsługa ruchu pasażerskiego w czasie całkowitego wyłączenia drogi startowej zależy od przewoźników, którzy podejmują autonomiczne decyzje dotyczące organizacji operowania swoich samolotów.

Alternatywne środki transportu.

Źródło / Autor: Lotnisko Poznań

Grafika: Lotnisko Poznań