CYBERSEC 2015 – Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa

CYBERSEC

CYBERSEC 2015 to największa w Europie konferencja poświęcona strategicznym problemom cyberbezpieczeństwa, organizowana przy finansowym wsparciu NATO i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. CYBERSEC może stać się ważnym elementem w dyskusji przed szczytem NATO, który odbędzie się w 2016 r. w Warszawie.

Na liście potwierdzonych prelegentów znajdują się Sorin Ducaru – zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa, Tomasz Siemoniak – wicepremier i Minister Obrony Narodowej RP, Paweł Soloch – Szef BBN, Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, a także przedstawiciele biznesu jak Paul Nicholas – Dyrektor Globalnej Strategii Bezpieczeństwa Microsoft. Udział w konferencji zapowiedzieli także ambasadorowie: Niemiec – Rolf Nikel, Wielkiej Brytanii – Robin Barnett, Francji – Pierre Buhler, Estonii – Harri Tiido, Ukrainy – Andrii Deszczyca.

Instytut Kościuszki, organizator forum podkreśla, że CYBERSEC będzie wydarzeniem unikatowym na skalę europejską, podejmującym tematykę cyberbezpieczeństwa w sposób kompleksowy. Głównym celem CYBERSEC jest wypracowanie efektywnych rozwiązań wzmacniających poziom polityk cyberbezpieczeństwa w Polsce, Europie oraz w wymiarze transatlantyckim. Uczestnicy będą również rozmawiać o zagrożeniach hybrydowych oraz potrzebie zwiększenia zaufania i wypracowania nowych zasad wzmocnionej współpracy euro-atlantyckiej, w erze post-snowdenowskiej, w obliczu nowych zagrożeń w Europie.
Zdaniem Joanny Świątkowskiej, Dyrektora Programowego CYBERSEC, eksperta Instytutu Kościuszki ds. cyberbezpieczeństwa, współczesna Europa stoi w obliczu ogromnego ryzyka związanego z wrogimi działaniami w cyberprzestrzeni, dlatego zrozumienie powagi ryzyka i inicjatywy takie, jak CYBERSEC to dziś kwestia kluczowa. – Przestrzeń cyfrowa coraz częściej staje się miejscem prowadzenia konfliktów, które wpisują się w definicję popularnej koncepcji wojny hybrydowej. Ma to szczególne znaczenie w okolicznościach gdy bezpieczeństwo państw, ich gospodarek i infrastruktury krytycznej, ale także codzienne funkcjonowanie podmiotów prywatnych i obywateli uzależnione jest od bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Polska oraz cała Europa, musi brać aktywny udział w procesach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – podkreśla Świątkowska.

Źródło / Autor: CYBERSEC