COSMO-SkyMed dla Ministerstwa Obrony Narodowej RP

cosmo_skymed_900

Thales Alenia Space i Telespazio podpisały porozumienie z Teledife (Generalną Dyrekcją Telekomunikacji, IT i Zaawansowanych Technologii włoskiego Ministerstwa Obrony) i wspólnie dostarczą Ministerstwu Obrony Narodowej RP naziemny segment do odbierania i przetwarzania danych z włoskiego systemu satelitów COSMO-SkyMed pierwszej i drugiej generacji.
Umowa została podpisana przez Thales Alenia Space Italia jako głównego sygnatariusza w imieniu konsorcjum podmiotów, w składzie którego znalazła się również firma Telespazio.
Wybór włoskich systemów kosmicznych jako “międzynarodowego partnera obrony” przez Polskę to bardzo ważny krok dla programu COSMO-SkyMed. Kontrakt opiewający na 30 milionów euro jest elementem porozumienia podpisanego w 2012 roku przez Ministrów Obrony Polski i Włoch dotyczącego obserwacji Ziemi. Zgodnie z porozumieniem, Polska odegra również istotną rolę w fazie satelitów drugiej generacji programu COSMO-SkyMed i będzie mogła wykorzystać segment naziemny w Polsce. Teledife jest stroną umowy z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej
Zawarty dzisiaj kontrakt obejmuje dostarczenie Polsce naziemnego segmentu, który umożliwi dostęp do danych zbieranych przez COSMO-SkyMed. Panel użytkownika o nazwie Polish Defense User Ground Segment (P-DUGS) pozwala korzystać z dostępu do obrazów, odbierać dane satelitarne, generować i zbierać dane o różnych parametrach. Panel będzie integralną częścią całego segmentu naziemnego systemu COSMO-SkyMed, opartego na modułowym, skalowalnym projekcie.
Naziemny segment dla Polski będzie implementowany w dwóch etapach. Pierwszy, zaplanowany na przełom lat 2016 i 2017 zagwarantuje dostęp do danych satelitów pierwszej generacji COSMO-SkyMed. Etap drugi, przewidywany na czas pomiędzy końcem roku 2017 a początkiem 2019, rozszerzy dostęp o dane powstających satelitów drugiej generacji.
Zawarty kontrakt jest pierwszym konkretnym krokiem we współpracy resortów obrony Włoch i Polski w zakresie programów kosmicznych. Jest również wzmocnieniem obecności Telespazio i Thales Alenia Space w Polsce.

“Umowa potwierdza możliwości Thales Alenia Space w obszarze rozwijania kompleksowych systemów kosmicznych i najnowocześniejszych satelitów” – powiedział Massimo Di Lazzaro, Wiceprezes ds. Programów Obserwacji w Thales Alenia Space Italia.

Finansowany przez Włoską Agencję Kosmiczną, włoskie Ministerstwo Obrony oraz Ministerstwo Nauki, Uniwersytetów i Badań Naukowych, program COSMO-SkyMed jest jednym z najbardziej innowacyjnych programów obserwacji Ziemi.
Pierwsza generacja obejmuje system czterech jednakowych satelitów, wyposażonych w czujniki radarowe, zdolne do pracy w każdych warunkach atmosferycznych niezależnie od parametrów widoczności i wyposażony w odświeżanie obrazu o bardzo wysokiej częstotliwości. COSMO-SkyMed został zaprojektowany, aby sprostać zarówno wymaganiom sektora wojskowego, jak i cywilnego – zapewnia monitoring środowiska (pogodowy), jak i działania z zakresu bezpieczeństwa.
System COSMO-SkyMed został w całości zbudowany przez podmioty włoskiego przemysłu, z udziałem małych innowacyjnych firm. Thales Alenia Space Italia jest głównym podmiotem zawierającym umowy, odpowiedzialnym za segmenty kosmiczny i naziemny. Telespazio rozwijała cywilne i wojskowe systemy naziemne, kieruje również logistyką i zintegrowanym zarządzaniem projektem.

Źródło / Autor: Thales Alenia Space