Airbus Defence and Space kończy przygotowania do startu sondy LISA Pathfinder

Airbus Defence and Space

Demonstrator technologii wykrywania fal grawitacyjnych opracowany przez Europejską Agencję Kosmiczną pomyślnie przechodzi testy zdatności do lotu w przestrzeni kosmicznej.

LISA Pathfinder, demonstrator technologii wykrywania fal grawitacyjnych opracowany przez ESA, zostanie przetransportowany na kosmodrom Kourou w Gujanie Francuskiej w ramach przygotowań do listopadowego startu. Airbus Defense and Space, druga największa firma kosmiczna na świecie, pomyślnie zakończyła serię prób modułów napędowych i naukowych sondy. Testy, które przeprowadzono w zakładach IABG w pobliżu Monachium, miały na celu potwierdzić zdatność sondy do lotu w przestrzeni kosmicznej. Zbudowany przez Airbus Defence and Space statek kosmiczny o masie 1,9 tony zostanie wyniesiony na orbitę przez europejską rakietę Vega.

LISA Pathfinder zawiera moduł LISA Technology Package (LTP) ważący około 150 kilogramów. Składa się on z interferometru laserowego, który mierzy zmiany odległości między dwoma precyzyjnie wykonanymi, złoto-platynowymi masami testowymi o wadze 1,96 kilogramów każda. Kiedy sonda znajdzie się w pierwszym punkcie libracyjnym (punkcie Langrange’a) układu Ziemia-Słońce, w odległości 1,5 mln kilometrów od Ziemi, masy zostaną uwolnione z mechanizmu blokującego i będą utrzymywane w miejscu przez słabe pole elektrostatyczne, którym można bardzo precyzyjnie sterować. W trybie naukowym elektrostatyczna aktywacja podstawowej masy testowej zostanie wyłączona. Sonda będzie następnie podążała za masą testowa dzięki bezciągowemu systemowi sterowania i kontroli wysokości. Interferometr laserowy i czujniki elektrostatyczne będą śledzić ruchy mas testowych wewnątrz statku, aby zagwarantować, że pozostaną one nieporuszone. Interferometr może mierzyć względne położenie i orientację mas testowych – które znajdują się w odległości około 40 centymetrów od siebie – z dokładnością większą niż jedna milionowa szerokości ludzkiego włosa, czyli 0,01 nanometra.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) powierzyła budowę sondy LISA Pathfinder brytyjskiemu oddziałowi Airbus Defence and Space, który jest odpowiedzialny za dostarczenie zintegrowanego, gotowego do lotu satelity. Niemiecki oddział Airbus Defence and Space skonstruował moduł LTP na zlecenie ESA i Niemieckiego Centrum Lotniczo-Kosmicznego (DLR) we współpracy z europejskimi firmami i instytutami badawczymi.

Source / Author: Airbus Defense and Space