Zmarł płk dypl. mgr pil. Mieczysław Ciesielski

plk Ciesielski

W dniu 28 lipca 2015 roku, zmarł w szpitalu, w Warszawie płk dypl. mgr pil. Mieczysław Ciesielski, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i członek Klubu Seniorów 3. DLMB. Ś.p. płk dypl. mgr pil. Mieczysław Ciesielski urodził się 23 stycznia 1931 r. w Strzeszynie koło Poznania. 24 września 1949 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Szkolenie ukończył 30 grudnia 1951 r. w Oficerskiej Szkole Lotniczej Nr 5 w Radomiu. Od 4 stycznia 1952 r. pełnił służbę w 13. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warszawie. 14 września 1952 r. został przeniesiony do 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPL w Słupsku. 20 stycznia 1954 r. wyznaczony był na stanowisko szefa służby strzelania powietrznego 10. Dywizji
Lotnictwa Myśliwskiego OPL. Od lipca 1956 r. do sierpnia 1959 r. studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w ZSRR. Od listopada 1959 r. służył w Wyższej Szkole Pilotów w Modlinie, a od 9 kwietnia 1960 r. w Centrum Szkolenia Lotniczego, na stanowiskach: starszego wykładowcy, kierownika cyklu oraz zastępcy komendanta CSL do spraw szkolenia i do spraw liniowych. 13 listopada 1972 r. objął stanowisko dowódcy 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego w Sochaczewie. Od 22 stycznia 1976 r. do lipca 1977 r. pracował jako adiunkt w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W lipcu 1977 r. został zastępcą komendanta do spraw szkolenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, a w październiku 1979 r. – komendantem Centrum Doskonalenia Lotniczego w Dęblinie. Pracował na tym stanowisku do 23 kwietnia 1981 r. Od maja 1981 r. pełnił obowiązki służbowe w Zarządzie I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 5 czerwca 1983 r. objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu I Sztabu Generalnego WP – szefa Oddziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej. 11 czerwca 1991 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Posiada odznakę pilota wojskowego pierwszej klasy oraz tytuł honorowy i odznakę „Zasłużony Pilot Wojskowy”. W latach 1951 – 1981 osiągnął ogólny nalot wynoszący ponad 2300 godzin. Po przejściu na emeryturę 1 grudnia 1994 r. wstąpił do Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, gdzie od 19.11.2002 do 21.11.2006 r. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału. Od 4 grudnia 2014 r. był członkiem Klubu Seniorów 3. DLMB. Był aktywnym społecznikiem uczestniczącym w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Był ikoną Lotnictwa Polskiego.
Był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1965 r.), Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Mieszkał z rodziną w Warszawie. Interesował się najnowszą historią i uprawiał turystykę pieszą.
Pogrzeb odbędzie się 6 sierpnia 2015 r. o godzinie 12.30, na Cmentarzu Północnym w Warszawie, w Domu Pogrzebowym, w Sali „B”. Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

płk dr inż. Henryk Czyżyk