Kategorie
News Polska

DGRSZ: Użyteczne szkolenie saperów

krzesiny-wydmuchy-4

Saperzy z 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk szkoląc się naprawiają jednocześnie wydmuchy na płaszczyznach postoju samolotów APRON A i C oraz nawierzchnie lotniskowe w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Od połowy maja prace te wykonuje 22 żołnierzy kompanii remontu lotnisk pod dowództwem st. chor. Grzegorza Biernacika. Dysponują oni 39 jednostkami sprzętu inżynieryjnego. Wykonane przez nich zadanie pozwoli utrzymać zdolność eksploatacyjną lotniska i zapewni bezpieczeństwo szkolenia pilotów samolotów F-16.

Na zadanie „naprawa wydmuchów” składają się demontaż istniejących płyt MON, naprawa konstrukcji wydmuchów, ułożenie nowych płyt MON, wypełnienie masą wolnych przestrzeni, oczyszczenie betonowej powierzchni wału, naprawa wypełnień
w miejscach mocowania haków, naprawa pęknięć betonu u podstawy wału, wymiana masy w szwach dylatacyjnych wału, wypełnienie impregnatem płyt betonowych. Natomiast naprawa nawierzchni lotniskowychobejmuje: naprawę uszkodzeń pomarglowych oraz pęknięć betonu, naprawę starych i nowych pęknięć asfaltobetonu na ściekach i utwardzonych wybiegach, wymianę masy zalewowej w szwach dylatacyjnych, zabezpieczenie impregnatem nawierzchni betonowej, naprawę złuszczeń nawierzchni betonowej oraz uszkodzeń przykrawędziowych i narożnikowych płyt, naprawę popękanych starych naprawek i nowych uszkodzeń na płytach betonowych, usunięcie złuszczeń nawierzchni betonowej, wymianę masy zalewowej w szwach dylatacyjnych urządzenia hamującego BAK 12. Saperzy zamierzają uporać się z pracami do końca wakacji.

Autor: Ppłk Artur Goławski

Źródło: DGRSZ
Zdjęcie: DGRSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska