LINK 16 wdrożony

link 16

Zakończyło się właśnie uruchamianie ośmiu naziemnych posterunków radiowych systemu LINK 16, zintegrowanych z narodowym i sojuszniczym systemami dowodzenia i obrony powietrznej. W system LINK 16 wyposażone są między innymi wszystkie kupione przez Polskę samoloty wielozadaniowe F-16 C/D Blok 52+, otrzymają go też nowe śmigłowce i okręty. System ten poprzez zaawansowane technologicznie funkcje pozwala na lepsze i bezpieczniejsze wykorzystanie możliwości bojowych samolotów oraz szkolenie pilotów.

Posterunki systemu LINK 16 działają w Gryficach, Chruścielu, Suwałkach, Poznaniu, Łasku, Roskoszy, Krakowie i Zamościu. Po uruchomieniu zostały przekazane do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w celu korzystania z nich w bieżącej działalności wojska.

W ramach rozbudowy systemu zaimplementowano jego elementy (system CSI) także w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego w Gdyni. W trakcie pozyskiwania są elementy LINK 16 dla Wojsk Specjalnych oraz nowych platform pływających Marynarki Wojennej. Planowane do zakupu średnie śmigłowce wielozadaniowe również otrzymają terminale systemu LINK 16.

Uruchomienie systemu LINK 16 pozwoliło na pełną realizację potrzeby operacyjnej dotyczącej zapewnienia wymiany informacji z samolotami systemu wczesnego ostrzegania i kontroli AWACS operującymi w polskiej przestrzeni powietrznej oraz przekazywania tej informacji z narodowego systemu obrony powietrznej do sojuszniczego systemu NATINAMDS. Zapewniło również pełną interoperacyjność narodowego systemu obrony powietrznej z systemami i platformami bojowymi NATO.

LINK 16 jest obecnie podstawowym medium wymiany cyfrowych danych taktycznych w siłach zbrojnych państw NATO oraz w państwach-koalicjantach USA. Satysfakcją napawa fakt, że Polska, jako pierwsza z grupy krajów, które wstąpiły do NATO w 1999 roku i później, dołączyła do „linkowej” rodziny.

Jednak LINK 16 nie jest jedynym taktycznym systemem transmisji danych. W Marynarce Wojennej wykorzystywany jest między innymi system LINK 11, rozbudowywany obecnie, wspólnie z Siłami Powietrznymi, w ramach jednego z sojuszniczych pakietów zdolności (ang. Capability Package). Przedstawiciele Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ rozpoczęli działania zmierzające do przystąpienia Polski do programu rozwoju i implementacji systemu transmisji danych LINK 22, który zastąpi w przyszłości LINK 11.

Systemy transmisji danych zmieniają już charakter prowadzonych działań – z wymiany informacji między platformami do działań sieciocentrycznych. LINK 16 pozostanie jeszcze przez wiele lat podstawowym system wymiany danych w czasie rzeczywistym na szczeblu taktycznym.

Źródło: DGRSZ
Autor: płk Jacek Zabłotny, szef Oddziału Taktycznych Systemów Tranbsmisji Danych i NAVSTAR GPS Inspektorat Rodzajów Wojsk DGRSZ
Ilustracja: zdjęcie Bartosz Bera, grafika Jacek Borysiewicz