PAŻP: Potwierdzenie uczestnictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w grupie A6