PAŻP: Potwierdzenie uczestnictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w grupie A6

a6_d

1 lipca 2015 r. p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska podpisała w Brukseli nowe „Memorandum of Cooperation” grupy A6. Tym samym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła swoje uczestnictwo w gronie głównych europejskich dostawców żeglugi powietrznej – obok brytyjskiego NATS, niemieckiego DFS, francuskiego DSNA, hiszpańskiego ENAIRE, włoskiego ENAV oraz duńskiego Naviair i szwedzkiego LFV (reprezentujących odpowiednio konsorcja NORACON i COOPANS). Od tej chwili Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest nie tylko zobowiązana do realizowania planów rozwojowych Unii Europejskiej (ATM Master Plan, Common Projects, Deployment Plan), ale ma również prawo i obowiązek aktywnego koordynowania swoich planów, prac rozwojowych i wdrożeniowych w grupie największych dostawców służb żeglugi powietrznej w Europie. Efektem tego ma być pełen rozwój infrastrukturalno-systemowy PAŻP, pozwalający zarówno na zapewnienie usług w polskiej przestrzeni powietrznej, jak i na udostępnianie tych usług innym odbiorcom.

Podpisany dokument zastąpił zarówno List Intencyjny zawarty przed rokiem pomiędzy A6 i PAŻP, jak i całe wcześniejsze Memorandum of Cooperation grupy A6, zawarte w czerwcu 2011 roku.

Memorandum z 2011 roku dotyczyło współpracy pięciu największych ANSPs i konsorcjum NORACON w zakresie realizacji projektów rozwojowych programu SESAR Joint Undertaking, kończących się w połowie 2016 roku.

Podpisane w Brukseli Memorandum nie tylko poszerza krąg współpracujących przedsiębiorstw, ale i na nowo definiuje obszary współpracy:

• SESAR 1 – kończące się w 2016 roku projekty rozwojowe SESAR Joint Undertaking – obejmujące dotychczasowych sygnatariuszy z 2011 roku.
• SESAR 2020 – drugi pakiet projektów rozwojowych SESAR Joint Undertaking, który ma zostać formalnie uruchomiony na początku 2016 roku, zaś w chwili obecnej członkowie-kandydaci do SJU przygotowują się do realizacji projektów.
• SESAR Deployment Manager – instytucja powołana na mocy Rozporządzenia EC 409/2013, zrzeszająca nie tylko członków grupy A6, ale i linie lotnicze stowarzyszone w grupie A4 oraz grupę portów lotniczych SDAG (SESAR Deployment Airports Group). SESAR Deployment Manager koordynuje realizację projektów wdrożeniowych, będących wynikiem programów rozwojowych SESAR Joint Undertaking.
• Inne działalności, nie należące do żadnej z powyższych grup, jak na przykład odpowiedzi na zaproszenia INEA do składania ofert współfinansowanych z funduszy unijnych, czy będąca ich wynikiem współpraca grupy A6 z Eurocontrol.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest uczestnikiem prac SESAR Deployment Managera i jednym z sygnatariuszy porozumienia ustanawiającego tę instytucję. Natomiast w ramach programu SESAR 2020 reprezentuje konsorcjum B4, stworzone przez PAŻP, litewską Oro Navigaciję, czeską ANS CR oraz słowacki LPS. Jest również uczestnikiem czwartego obszaru działań A6, w tym przygotowań do współrealizowanego z Eurocontrol projektu NewPENS mającego zmodernizować naziemną sieć transmisji danych ATM. W czwartym obszarze działań A6 ma prawo uczestniczyć także każdy z członków grupy B4.

Wszyscy sygnatariusze Memorandum of Cooperation podejmują się:
• Identyfikowania i zapewnienia wykorzystania najlepszych praktyk w całej grupie A6.
• Prowadzenia działań benchmarkingowych dla promowania najlepszych praktyk wewnątrz i poza grupą A6.
• Ustanawiania wspólnej strategii komunikacyjnej.
• Powołania wspólnej strategii lobbyingu poprzez właściwe fora.

W zakresie współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów SESAR Joint Undertaking, członkowie A6 zobowiązują się przede wszystkim do:

• Zapewniania, że programy SESAR JU służą potrzebom operacyjnym i biznesowym.
• Zapewnienia koordynacji zarządzania programem SESAR JU.
• Gwarantowania walidacji i weryfikacji (V&V) w projektach SJU.
• Uzgadniania wspólnych metod operacyjnych w środowiskach E-Route i TMA dla zapewniania interoperacyjności między systemami i do ich otwartej architektury.
• Zapewnienia współpracy w grupie A6 w zarządzaniu zasobami.
• Zapewnienia ciągłej weryfikacji celów SESAR.
• Skoordynowanego wpływania na zmiany europejskiego ATM Master Planu.

W obszarze SESAR Deployment Managera, członkowie A6 zobowiązują się do współpracy w planowaniu wdrożeń rozwiązań SESAR, synchronizacji wdrożeń, zarządzania procesem SESAR Deployment, jego realizacji oraz finansowania, poprzez:

• Analizowanie stopnia dopasowania indywidualnych planów członków A6 i koordynację wspólnego planu wdrożeniowego A6, służącego maksymalizacji korzyści sieciowych.
• Konsolidowanie i promocję wspólnej pozycji A6 dotyczącej finansowania planu wdrożeniowego SESAR.
• Wspólne aplikowanie o fundusze unijne dla celów realizacji skoordynowanego planu wdrożeń.

Źródło / Autor: PAŻP