Nowy dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych

m1_2

Płk pil. Sławomir Mąkosa objął dowodzenie 1 Brygadą Lotnictwa Wojsk Lądowych. W uroczystości zorganizowanej w 56 Bazie Lotniczej wziął udział Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Mirosław Różański.
Obecni byli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji wojskowych i służb mundurowych, duchowieństwo oraz zaproszeni goście. Płk. Mąkosie obowiązki dowódcy brygady przekazał pełniący je czasowo płk pil. Wiesław Franczak.

Źródło: DGRSZ
Autor Mariusz Bolewicki
Zdjęcie: 1 . BLWL