1. SLT: Nowy szef szkolenia w 1. Skrzydle

551

Płk pil. Tomasz KOZYRA urodził się w Dusznikach Zdroju. Po ukończeniu “Szkoły Orląt” w 1998 roku pierwsze kroki skierował do 7. plbr w Powidzu. W 2003 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Bydgoskiej a następnie w 2009r. studia podyplomowe na Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej. Od 2003 roku pełnił służbę w 7. elt a następnie w 21. BLT na stanowisku zastępcy dowódcy eskadry i zastępcy dowódcy grupy. Z dniem 1 lipca 2015 roku, Decyzją Nr 1098 Ministra Obrony Narodowej płk pil. Tomasz KOZYRA objął stanowisko Szefa Szkolenia w Dowództwie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Źródło / Autor: 1 .SLT

Zdjęcie: 1. SLT