LOT ogłasza nowe połączenia i prezentuje założenia strategiczne