Aerofestival: Potwierdzamy! Żelazny jest z nami!!!