Kategorie
News Polska

DGRSZ: Polski wkład w ćwiczenie SIIL/Steadfast Javelin

img_6416

Inspektor Rodzajów Wojsk generał brygady Michał Sikora spotkał się z polskimi żołnierzami biorącymi udział w międzynarodowym ćwiczeniu SIIL/Steadfast Javelin w Estonii. Generał obserwował również działania taktyczne estońskich pododdziałów, wspieranych m.in. przez polskie samoloty Su-22.
Z uczestnikami SIIL/Steadfast Javelin generał Sikora spotkał się 12 maja, w bazie lotniczej Amari. Inspektor Rodzajów Wojsk, w imieniu Dowódcy Generalnego generała broni pilota Lecha Majewskiego, podziękował żołnierzom za duże zaangażowanie oraz sumienne wykonywanie obowiązków, podkreślając iż ich postawa jest zauważana i bardzo dobrze oceniana przez pozostałe kraje biorące udział w tym niezwykle istotnym dla Estonii i NATO przedsięwzięciu.

W trwającym od 4 maja ćwiczeniu uczestniczą żołnierze wojsk lądowych oraz sił powietrznych. Trzon ponad 50-osobowego komponentu lądowego stanowią żołnierze z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Wyposażeni są w w przeciwlotnicze rakietowe wozy bojowe Osa, stację radiolokacyjną NUR 22, zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza – Rega oraz sprzęt zabezpieczenia technicznego. Ich zadaniem jest ochrona bazy lotniczej Amari, we współdziałaniu z żołnierzami niemieckimi. Komponent lotniczy z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego liczy 45 żołnierzy i wyposażony jest w 4 samoloty Su-22. Lotnicy wykonują zadania bezpośredniego wsparcia sił lądowych (CAS) na potrzeby estońskich zespołów TZKOP oraz współdziałają z lotnikami innych państw.

Celem ćwiczenia SIIL/Steadfast Javelin jest sprawdzenie zdolności mobilizacyjnych estońskiego wojska oraz możliwości współdziałania i zabezpieczenia komponentów sił sojuszniczych. Bierze w nim udział ok. 13 tys. żołnierzy estońskich, w tym ok. 7 tys. rezerwistów. W ćwiczeniu uczestniczy również ponad 630 żołnierzy z państw sojuszniczych: z Belgii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Przed spotkaniem z polskimi żołnierzami, generał Sikora wraz z Ambasadorem RP w Estonii Robertem Filipczakiem oraz Attaché Obrony płk. Ryszardem Zającem, obserwował działanie w obronie estońskiej kompanii piechoty, wspieranej m.in. przez lotnictwo: polskie samoloty Su-22 oraz amerykańskie A-10A.

Źródło: DGRSZ

Autor: mjr Michał Romańczuk

Zdjęcie: mjr Michał Romańczuk

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska