Kategorie
News Świat

ESA i Airbus Defence and Space podpisują kontrakt na nową misję obserwacyjną Copernicus

SP 08 2015 R 11052015

Na 36. Międzynarodowym Sympozjum Teledetekcji Środowiska w Berlinie Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Airbus Defence and Space, druga największa na świecie firma kosmiczna, podpisały kontrakt na opracowanie i produkcję satelity Jason-CS/Sentinel-6A. Jason-CS/Sentinel-6 to misja, której celem jest wykonanie precyzyjnych pomiarów powierzchni oceanów. Umowa opiewa na 177 milionów euro. Drugi satelita wejdzie do służby po zatwierdzeniu programu przez Radę EUMETSAT, europejskiej organizacji meteorologicznej, w czerwcu 2015 r., i będzie współfinansowany przez EUMETSAT i Unię Europejską w ramach programu Copernicus.

Satelity będą mierzyć odległość od powierzchni oceanów z dokładnością kilku centymetrów i wykorzystają te dane do stworzenia globalnej mapy oceanów, powtarzając cykl co 10 dni. Obserwacja zmian w wysokości powierzchni morza z tak wysoką precyzją zapewni wgląd w globalne poziomy mórz, szybkość i kierunek prądów oceanicznych oraz magazynowanie ciepła w oceanach. Pomiary te mają kluczowe znaczenie dla modelowania oceanów i przewidywania wzrostu poziomu morza. Dane będą również wykorzystywane do prognoz pogody oraz ostrzegania przed sztormami.

Misja Sentinel-6 stanowi część Copernicusa, europejskiego programu obserwacji Ziemi, i kontynuację programu rozpoczętego w 1992 r., który miał na celu gromadzenie satelitarnych pomiarów powierzchni oceanów. Satelity Jason-CS/Sentinel-6, ważące około 1,3 tony, umożliwią prowadzenie ciągłych pomiarów od (odpowiednio) 2020 i 2026 roku z wysokości około 1350 kilometrów. Obie misje, z których każda potrwa pięć i pół roku, będą nadzorowane i zarządzane przez EUMETSAT w Darmstadt w Niemczech. Satelity będą oparte na bardzo udanej konstrukcji CryoSat.

Podobnie jak w przypadku satelity CryoSat, oddział Airbus Defence and Space w Friedrichshafen będzie głównym wykonawcą segmentu kosmicznego i koordynatorem konsorcjum branżowego działającym w imieniu ESA. Thales Alenia Space France skonstruuje główny instrument pomiarowy, wysokościomierz radarowy, którego poprzednik jest już używany w satelitach CryoSat-2, Jason-3 i Sentinel-3. Inne przyrządy są opracowywane przez NASA/JPL w Stanach Zjednoczonych. Partnerem misji Sentinel-6/Jason-CS jest również Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA).

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space
Zdjęcie: Airbus Defence and Space

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat