Kategorie
News Polska

Kręgi – Szkolny Dzień Lotnika

DSCF0090

W dniu 24 kwietnia 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach koło Wyszkowa odbyły się uroczystości związane ze Szkolnym Dniem Lotnika Polskiego w 108-mą Rocznicę Urodzin patrona Szkoły. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w składzie: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, płk dr inż. Henryk Czyżyk, płk pil. Janusz Decewicz, płk pil. Jerzy Ochoński, płk dypl. Janusz Olszanowski, mjr mgr pil. Jan Smajdor i mjr Zbigniew Sitek, wójt Gminy Somianka, Andrzej Żołyński, ksiądz proboszcz Roman Karaś, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego z Woli Mystkowskiej, mgr Monika Kluczek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Jackowo Górne, mgr Aleksandra Kalinowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Łosinne, mgr Mirosława Końska i prezes Okręgu Nadbużańskiego Związku Piłsudczyków RP w Wyszkowie, płk mgr Konrad Wróbel.
Szkolną uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie por. pil. Stefana Okrzei na cmentarzu, na Nadgórzu w Wyszkowie oraz przed pomnikiem w Kręgach.
Następnie dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Szkoły. Po wprowadzeniu Sztandaru przybyłych gości powitała dyrektor szkoły mgr Elżbieta Walaszczyk. Krótką prezentację nt. „Dlaczego samolot i śmigłowiec lata?” wygłosił gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz. Dzieci dowiedziały się m.in., jakie siły działają na samolot w czasie lotu, jakie opory musi on pokonać podczas lotu, dlaczego skręca itp. Następnie dzieci odpowiadały na pytania i za poprawne odpowiedzi otrzymywały atrakcyjne nagrody.
Na zakończenie dzieci zaprezentowały starannie przygotowany patriotyczny program słowno-muzyczny. Przypomniały też postać por. pil. Stefana Stanisława Okrzei. Stefan Okrzeja urodził się w Warszawie 24 kwietnia 1907 r. Ukończył szkołę rzemieślniczą im. Konarskiego w Warszawie, ale jego marzeniem było lotnictwo. Jako osiemnastolatek dostał się do Cywilnej Szkoły Pilotów na Ławicy w Poznaniu, gdzie po roku zdobył uprawnienia pilota cywilnego. Jednak chciał być pilotem wojskowym, latać na szybkich maszynach. W 1927 r. był w Szkole Orląt w Dęblinie. W 1934 r. ukończył szkołę podchorążych w Bydgoszczy, otrzymał stopień porucznika. Służbę pełnił w 6. Pułku Lotniczym we Lwowie, następnie w 1. Pułku Lotniczym na Okęciu w Warszawie. Po agresji niemiec hitlerowskich na Polskę, we wrześniu 1939 r. został mianowany zastępcą dowódcy 112 eskadry 3 dywizjonu Brygady Pościgowej, która miała za zadanie odpierać ataki niemieckich samolotów lecących na Warszawę. Zginął 5 września 1939 r. w pobliżu miejscowości Kręgi koło Wyszkowa, w walce z niemieckimi bombowcami. Pochowany został w miejscu upadku samolotu, wiosną 1940 r. Jego ciało przeniesiono na wyszkowski cmentarz parafialny i złożono w grobowcu rodziny Leskich, właścicieli majątku Kręgi. W 1947 r. został odznaczony pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Na wniosek członka Zarządu Oddziału W-MSSLWRP płk pil. Janusza Decewicza, we wrześniu 2006 roku, Szkoła otrzymała Sztandar i przyjęła imię por. pil. Stefana Okrzei. Na zakończenie płk dr inż. Henryk Czyżyk podziękował Pani Dyrektor, Nauczycielom i Uczniom Szkoły, za zaproszenie, za wspaniale przygotowaną piękną i podniosłą uroczystość patriotyczną, za uczenie młodzieży miłości do Ojczyzny, budowę postaw patriotycznych i tradycji lotniczych. Podkreślił, że od ludzi z małych miejscowości takich jak Kręgi, powinni się uczyć patriotyzmu ludzie z wielkich miast i że musimy nieustannie myśleć o naszej Ojczyźnie i miłować ją.

płk dr inż. Henryk Czyżyk

Autor: płk dr inż. Henryk Czyżyk

płk dr inż. Henryk Czyżyk - oficer z wieloletnim stażem w Wojskach Lotniczych i w Siłach Powietrznych. Pełnił służbę na różnych stanowiskach w: 9. plm, 2. plm "Kraków", 3. DLMB, CSD, Dowództwie WLOP, COP oraz Dowództwie Sił Powietrznych. Specjalista z dziedziny lotnictwa, radiolokacji i łowiectwa. Obecnie szef Sekretariatu ds. Działalności Racjonalizatorskiej Sił Powietrznych.