Kategorie
Szybki news

SSLW: Klub Seniorów 3. DLMB

Uchwałą nr 12/2014 z 04.12.2014 r. na wniosek płk dr inż. Henryka Czyżyka, na podstawie Statutu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z 2013 roku, rozdział 4 § 18 pkt 1 ppkt 3 oraz § 19 pkt. 4 ppkt 2 i pkt 5 Zarząd Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP na posiedzeniu w dniu 04.12.2014 roku w wyniku głosowania jednomyślnie powołał w swoim składzie „Klub Seniorów 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego”.
Prezesem Klubu Seniorów 3. DLMB został wybrany – płk dr inż. Henryk Czyżyk;
Sekretarzem – ppłk dr inż. Kazimierz Janusiak;
Skarbnikiem – płk pil. Jerzy Kozarek.
Uprzejmie informuję, że w skład Klub Seniorów 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego, weszły następujące osoby:
1. płk dr inż. Ryszard Bartnik
2. płk dypl. pil. Jan Czyżewski
3. płk dr inż. Henryk Czyżyk
4. płk dypl. pil. Mieczysław Ciesielski
5. płk pil. Janusz Decewicz
6. płk mgr inż. Zdzisław Domasik
7. mgr Dagmara Dulęba – Poluszyńska
8. płk mgr Czesław Grabowski
9. płk mgr inż. Antoni Grzędziński
10. ppłk dr inż. Kazimierz Janusiak
11. ppłk mgr pil. Marian Kamiński
12. por. pil. Zbigniew Karpiński
13. płk pil. Jerzy Kozarek
14. płk prof. dr hab. inż. Marian Kozub
15. Barbara Lizakowska
16. płk dypl. Kazimierz Lizakowski
17. płk dypl. pil. Józef Łowkiewicz
18. szer. pchor. mgr Marcin Maroński
19. płk dypl. Wiesław Miernik
20. Małgorzata Maria Nowotnik
21. mjr pil. Marian Nowotnik
22. ppłk mgr inż. nawig. Cezary Feliks Przeorski
23. płk dypl. Andrzej Sulikowski
24. płk mgr Benedykt Trojanowski
25. mgr Anna Maria Zakrzewska.

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska