Kategorie
News Polska

MON: Nowa instrukcja bezpieczeństwa lotów

dwa_f16

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podpisał decyzję wprowadzającą do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcję bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
Decyzja wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku.

Na podstawie tej decyzji szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów wyda w ciągu 30 dni wytyczne specjalistyczne niezbędne do wprowadzenia tej instrukcji do użytku.

Przepisy lotnicze, szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa lotów podlegają ciągłej weryfikacji. Ujmuje się w nich wszelkie zalecenia profilaktyczne wynikające ze zdarzeń, które zaistniały w lotnictwie. Każdy dokument jest na bieżąco uaktualniany. Jednak po pewnym czasie stosowania przepisów lotniczych istnieje konieczność kompleksowego przeglądu obowiązujących unormowań i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań przystających do dynamicznego rozwoju lotnictwa.

Dotychczas obowiązująca „Instrukcja bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” została wprowadzona w listopadzie 2004 r. W ciągu 10 lat doszło do zasadniczych zmian aktów prawnych regulujących działalność Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotów. Dotyczy to zarówno nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze jak i zmian w regulacjach Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w podejściu systemowym do problematyki bezpieczeństwa lotów. Instrukcja nie uwzględniała systemowego podejścia do problematyki bezpieczeństwa lotów skupiając się w głównej mierze na reaktywnych działaniach po wystąpieniu zdarzeń lotniczych.

Nowa, wprowadzona Decyzją nr 67 Ministra Obrony Narodowej, „Instrukcja bezpieczeństwa lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Instrukcja BL), uwzględnia wnioski z badań wypadków zaistniałych w ostatnim okresie, jest także zasadniczym dokumentem ustalającym ogólne zasady działania w zakresie bezpieczeństwa lotów oraz zarządzania systemem bezpieczeństwa lotów w lotnictwie SZ RP.

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa lotów (ZSBL) stworzy właściwe narzędzia zapewniające koordynowanie wszystkich działań na rzecz bezpieczeństwa lotów, wzmocni zaangażowanie personelu w ocenę ryzyka, wychwytywanie niekorzystnych trendów, zapewnienie bezpieczeństwa i transparentność działań. Instrukcja kładzie również duży nacisk na rolę czynnika ludzkiego w działalności lotniczej, czego przykładem jest nowy system kodów statystycznych zagrożeń BL, wykorzystujący nowoczesne narzędzie, jakim jest system analizy i klasyfikacji czynnika ludzkiego (HFACS).

Przyjęta w dokumencie klasyfikacja zdarzeń lotniczych jest zgodna z trendami światowymi i kompatybilna z istniejącymi rozwiązaniami prawnymi.

Źródło: MON
Autor: płk Jacek SOŃTA
Zdjęcie: st. chor. mar. A.Dwulatek/Combat Camera DO RSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska