LOT Economy Simple – tańsze podróże bez bagażu rejestrowanego teraz także po kraju