Kategorie
News Świat

Sentinel-2A: nowe „oczy” programu Copernicus gotowe do podróży w kosmos

S2A_EMC_8356

Po zakończeniu sześciomiesięcznego programu intensywnych testów pierwszy satelita Sentinel-2A, opracowany przez Airbus Defence and Space dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency – ESA), przygotowuje się do swojej pierwszej misji kosmicznej.

Sentinel-2A będzie drugim satelitą wystrzelonym w kosmos w ramach programu operacyjnego Copernicus, prowadzonego przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencję Kosmiczną. W ramach programu Copernicus satelity Sentinel zdalnie dostarczaj± dane teledetekcyjne o powierzchni Ziemi w celu świadczenia kluczowych usług operacyjnych związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem.

W zakładach IABG w Ottobrunn (w pobliżu Monachium w Niemczech) satelita Sentinel-2A ukończył rygorystyczny program testów prowadzony przez inżynierów Airbus Defence and Space. Program obejmował próby akustyczne symulujące gigantyczny hałas wytwarzany przez satelitę podczas startu, testy odporności na wibracje i wstrząsy przy odłączeniu rakiety nośnej symuluj±ce obciążenia mechaniczne, a także termiczne testy w próżni imitujące warunki panujące w kosmosie. W kwietniu tego roku satelita o masie 1,1 tony zostanie wysłany do europejskiego portu kosmicznego w Kourou w Gujanie Francuskiej. W czerwcu satelita S2A zostanie wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety VEGA.

Sentinel-2A będzie mógł rejestrować obrazy w zakresie widma elektromagnetycznego od pasma widzialnego do krótkiej podczerwieni z wysokości 786 km za pośrednictwem 13 pasm widmowych o rozdzielczości 10, 20 lub 60 metrów i szerokości pasa obserwacji 290 km. Takie połączenie wprowadza zupełnie nową jakość w kategorii urządzeń obserwacyjnych. Zebrane dane posłużą do badań nad wykorzystaniem gruntów, uszczelnianiem gleby, gospodarką przestrzenni, rolnictwem, leśnictwem i katastrofami naturalnymi (powodziami, pożarami lasów, osuwiskami, erozją), a także do wspierania misji humanitarnych. Projekt obejmuje też obserwację obszarów przybrzeżnych, jak również lodowców, pokrywy lodowej i śnieżnej.

Start identycznego satelity Sentinel-2B planowany jest w połowie 2016 roku. Oba satelity, które będą okrążać Ziemię co 100 minut, będą mogły zarejestrować całość obszarów lądowych naszej planety w ciągu mniej niż pięciu dni.

Źródło: Airbus Defence and Space
Zdjęcie: Airbus Defence and Space

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat