Kategorie
News Polska

MON: Rada Ministrów o zmianach w ustawie Prawo lotnicze

kprm_

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, przedłożony przez ministra obrony narodowej.zdjęcie – Rada Ministrów o zmianach w ustawie Prawo lotnicze
Zaproponowano przepisy, które umożliwią cywilnym samolotom transportowym, polskim i obcym, wykonującym zadania na potrzeby sił zbrojnych RP, start i lądowanie na polskich lotniskach wojskowych. Wszystkie operacje lotnictwa cywilnego na lotniskach wojskowych będą wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W Polsce obecnie, co do zasady, nie jest możliwe lądowanie cywilnego statku powietrznego na lotnisku wojskowym. Natomiast pozostałe państwa NATO powszechnie wykorzystują cywilne statki powietrzne w celach wojskowych i zezwalają im na operacje na lotniskach wojskowych.

Dzięki nowym regulacjom cywilne transportowe statki powietrzne będą mogły być wykorzystane do zabezpieczenia logistycznego misji stabilizacyjnych wykonywanych przez polskie kontyngenty wojskowe. Łatwiejszy będzie transport ładunków wielkogabarytowych i niebezpiecznych na miejsce załadunku lub wyładunku. W niektórych sytuacjach, sprzętu i ludzi nie trzeba będzie przemieszczać na lotnisko cywilne, ale będzie można użyć najbliższego lotniska wojskowego.

W projekcie ustawy szczegółowo określono sytuacje, kiedy cywilne statki powietrzne będą mogły startować z lotnisk wojskowych i lądować na nich.

W projekcie ustawy nie chodzi o pełne otwarcie lotnisk wojskowych do użytku publicznego, ale jedynie o stworzenie możliwości ich wykorzystania, kiedy to będzie absolutnie niezbędne i racjonalne operacyjnie. Dlatego udostępnienie lotniska wojskowego samolotom cywilnych za każdym razem będzie wymagało zgody Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, wydanej w porozumieniu z dowódcą jednostki organizacyjnej lub związku organizacyjnego Sił Zbrojnych, który użytkuje lotnisko wojskowe. Dopuszczenie wybranych operacji cywilnych statków powietrznych na lotniskach wojskowych nie spowoduje zmiany charakteru lotniska – nie będzie ono podlegało prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nie będzie obowiązku wpisywania lotniska wojskowego, wykorzystywanego przez samoloty cywilne realizujące zadnia na rzecz sił zbrojnych – do rejestru lotnisk cywilnych.

W celu zapewnienia bezpiecznej operacji lotniczej na lotnisku wojskowym, przepisy uzupełniono o obowiązek przekazywania przez ministra obrony narodowej aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych takiego lotniska. Dane te będą udostępnianie w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczej (AIP).

Przyjęto, że do badania zdarzeń lotniczych (wypadków lotniczych), gdy cywilny statek powietrzny realizował zadania na potrzeby Sił Zbrojnych RP, właściwa będzie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MON / CIR

Zdjęcie: MON

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska