Kategorie
Z historią w tle...

Jubileusz 85-lecia płk dypl. Kazimierza Lizakowskiego

W dniu 30 stycznia 2015 roku w Sali Tradycji 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość jubileuszu 85-lecia płk dypl. Kazimierza Lizakowskiego. W uroczystości uczestniczyła Rodzina Pułkownika, członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, członkowie Klubu Seniorów Wojsk Radiotechnicznych, członkowie Klubu Seniorów 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego, Koledzy, Przyjaciele oraz poczet sztandarowy Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Gratulacje i najlepsze życzenia Jubilatowi oraz Jego Małżonce Barbarze złożyli prezes Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i prezes Klubu Generałów WP, gen. bryg. pil. Roman Harmoza, gen. bryg. dr pil. Apoloniusz Czernów, płk dypl. Jerzy Kowalczyk, płk dr inż. Henryk Czyżyk, prezes Klubu Seniorów 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko Bombowego i inni. Gen. bryg. pil. Roman Harmoza w laudacji na cześć niestrudzonego radiotechnika, dowódcy i szefa sztabu jednostek radiotechnicznych, wynalazcy, nauczyciela i oficera przypomniał przebieg kariery Pana Pułkownika, absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Sztabu Generalnego WP. Po uroczystym spotkaniu w Sali Tradycji 1. BLTr wszyscy uczestnicy Jubileuszu udali się na przyjęcie okolicznościowe dla Rodzin i Przyjaciół. Były życzenia, były drobne upominki, które utrwalają przyjaźń, a wspomnieniom nie było końca.
Płk dypl. Kazimierz Lizakowski urodził się 29 stycznia 1930 roku w Przemyślu. Syn Antoniego (1904 – 1957) i Emilii (1905 – 1972) z domu Motyka. Do wojska został powołany 11.11.1950 r. do szkolnej kompanii Oficerów Rezerwy przy 10. pułku łączności we Wrocławiu. Następnie w październiku 1951 r. został skierowany na roczny kurs łączności w Oficerskie Szkole Łączności w Zegrzu Północnym, a w maju 1952 r. oddelegowany do WAT na 10-cio miesięczny kurs radiotechniki specjalnej. Przez następny rok służył na Węźle Radiotechnicznym przy 11. DLM w Świdwinie i na RLP w Zegrzu Pomorskim. Od stycznia 1954 r. do maja 1955 r. był wykładowcą w 1. szkolnym batalionie radiotechnicznym na Okęciu. Następnie pełnił obowiązki dowódcy RLS P-8 w Warszawie Radiowo. W latach 1956 – 1963 był zastępcą dowódcy 6. sbrt ds. radiolokacji w Warszawie na Bemowie. Po ukończeniu ASG WP w 1966 r. został skierowany na stanowisko pomocnika szefa Wydziału Pracy Bojowej i Szkolenia DWOPK. W latach 1969 – 1972 był zastępcą dowódcy 2. prt ds. liniowych, a następnie w latach 1972 – 1975 dowódcą tego pułku w Warszawie na Bemowie. Od 1976 do 1981 r. był szefem sztabu – zastępcą dowódcy 1. BRt w Warszawie. Od 1981 do 1991 r. pracuje w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na stanowiskach: naczelnika Samodzielnego Wydziału Spraw Obronnych, dyrektora Biura Spraw Obronnych i wicedyrektora Departamentu Spraw Obronnych. 3 stycznia 1991 r. został przeniesiony do rezerwy. W dniu 01.01.1991 r. wstępuje do ZŻWP do Koła nr 81. W latach 1993 – 2009 przez cztery kadencje sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła. Od 17 stycznia 1995 roku należy do Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, gdzie w latach 1995 – 2010 wzorowo pełnił funkcję skarbnika. Od 21.05.2013 roku jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału. Jest organizatorem i prezesem Klubu Seniorów Wojsk Radiotechnicznych, który istnieje w Oddziale W-MSSLWRP od 2007 roku.
Odznaczony między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1968 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973 r.), Krzyżem OOOP (1988 r.) Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych MZW ZŻ WP”, Zasłużony Żołnierz RP, Medalem „Pro Memoria” (2012 rok) i innymi.
Za zasługi i osiągnięcia w służbie awansowany został na stopień:
– podporucznika – 01.04.1953 r.;
– porucznika – 22.07.1955 r.;
– kapitana – 22.07.1959 r.;
– majora – 22.07.1966 r.;
– podpułkownika – 12.10.1971 r.;
– pułkownika – 12.10.1977 r.
Aktywny społecznik uczestniczący w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Jest inicjatorem i organizatorem spotkań z młodzieżą szkolną i seniorami. Dzieląc się swoją wiedzą lotniczą, przekazuje tradycje Oręża Polskiego, wzmacnia postawy patriotyczne wśród młodzieży. Współorganizator podróży patriotyczno – historycznych i trzech edycji „Podróży historycznej szlakiem walk lotników Września 1939 roku” oraz organizator spotkań integracyjnych radiotechników. Przekazał wiele książek i eksponatów dla szkół patronackich. Jego działalność jest skierowana głównie do weteranów, kombatantów, osób represjonowanych oraz młodzieży szkolnej i na jej patriotyczne wychowanie. Opiekuje się, przy współpracy z władzami lokalnymi, obeliskami w Dłutówku, Patoku, Kobylej Woli koło Górzna i Świdwinie.
Mieszka w Warszawie. Żonaty (żona Barbara z domu Stanisławska – były pracownik WAT), ma jedno dziecko syna Dariusza (ur. 1960), który jest absolwentem Wydziału Prawa UW, synową Beatę Smal (ur. 1960), absolwentkę UAM w Poznaniu, która jest Radcą Prawnym i wnuczkę Barbarę (ur. 1990).
Zainteresowania: historia, literatura piękna, opera, operetka i polityka.

płk. dr inż. Henryk Czyżyk

Autor: płk dr inż. Henryk Czyżyk

płk dr inż. Henryk Czyżyk - oficer z wieloletnim stażem w Wojskach Lotniczych i w Siłach Powietrznych. Pełnił służbę na różnych stanowiskach w: 9. plm, 2. plm "Kraków", 3. DLMB, CSD, Dowództwie WLOP, COP oraz Dowództwie Sił Powietrznych. Specjalista z dziedziny lotnictwa, radiolokacji i łowiectwa. Obecnie szef Sekretariatu ds. Działalności Racjonalizatorskiej Sił Powietrznych.