Kategorie
News Świat

Raytheon odpowiada na zarzuty dotyczące systemu Patriot

patriot

Poniżej zamieszczamy materiał przesłany przez firmę Raytheon dotyczący wątpliwości związanych z jakością systemu Patriot:

MIT: Patriot to przestarzały system oparty na starej technologii.
FAKT: Patriot jest najnowocześniejszym systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej
na świecie. Charakter zagrożeń lotniczych i rakietowych ustawicznie się zmienia, a
system Patriot stale ewoluuje, by móc sprostać pojawiającym się i przewidywanym w przyszłości
zagrożeniom. Oto niektóre z planowanych i już wdrożonych rozwiązań:
– Cyfrowy Procesor Radaru (Radar Digital Processor – RDP)
– Nowoczesny Procesor Pomocniczy (Modern Adjunct Processor – MAP)
– Oprogramowanie Post Deployment Build-7 (PDB-7)
– Zaawansowane algorytmy klasyfikacji, rozróżniania i identyfikacji
– Integracja różnych typów pocisków, w tym najnowszych Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE)
– Wypróbowane narzędzia służące do modelowania, symulacji i oceny pracy systemu w celu dokładnego przewidzenia jego działania
– Technologia AESA oparta na azotku galu (GaN)
– Wspólny system dowodzenia i kierowania
Patriot został również wybrany przez najbardziej rozwinięte i najbogatsze kraje świata, które
nieustannie stoją w obliczu zagrożenia atakiem pociskami balistycznymi.

MIT: Armia USA podjęła decyzję o zaprzestaniu finansowania modernizacji systemu Patriot.
FAKT: Armia USA zobowiązała się eksploatować system Patriot co najmniej do 2048 roku. Aby sprostać przyszłym zagrożeniom, system jest stale modernizowany i testowany pod nadzorem armii USA. W związku z tym, Kongres przeznaczył na system Patriot na rok 2015 ponad 241 mln dolarów. Dodatkowe środki wyasygnowano również na modyfikacje systemu w celu spełnienia obecnych potrzeb armii USA. Utrzymanie środków na prace badawczo-rozwojowe związane z systemem Patriot gwarantuje, że armia USA będzie mogła przygotować się na przyszłe aktualizacje oprogramowania. Co więcej, liczba państw z całego świata, które zakupiły system Patriot stale rośnie, a dzięki umowie ogłoszonej niedawno przez armię USA najnowszym użytkownikiem systemu stanie się Katar. Partnerzy międzynarodowi inwestują wspólnie z USA w ciągłe udoskonalenia i testowanie systemu Patriot.

MIT: Raytheon nie zaoferuje polskiemu przemysłowi istotnego udziału w pracach nad systemem.
FAKT: Firma Raytheon słynie z umiejętności budowania dwustronnych, opartych na współpracyprogramów. Jużdziś współpracujemy z polskim przemysłem zbrojeniowym, czego przykładem jestumowa na zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie nowej anteny systemu identyfikacji „swój-obcy” (Identification Friend or Foe – IFF) dla radaru Patriot. Następnym krokiem będzie znaczący udziałw opracowaniu (projekt, prace inżynieryjne, oprogramowanie) systemu Patriot Nowej Generacji (NextGeneration Patriot). Zadanie to będzie obejmowało wspólną produkcję dużej części przyszłego systemuzarówno na potrzeby Polski, jak i na eksport. Produkcja ta będzie dotyczyć radaru, systemu dowodzeniai kierowania oraz pocisków. Współpraca obejmie również transfer technologii, w tym projektowanie,produkcję, integrację, montaż, walidację i testy systemu, szkolenia, serwis i utrzymanie, a także utworzeniewspólnego centrum szkoleniowego oraz zakładu zajmującego się montażem/integracją i certyfikacjąpocisków. Do tej pory firma Raytheon podpisała z polskimi przedsiębiorstwami 7 umów i 28 listów intencyjnych.
MIT: Raytheon nie chce udostępnić Polsce kluczowych technologii i kodów źródłowych.
FAKT: Raytheon otrzymał już od rządu USA szereg zezwoleń ITAR (International Traffic in Arms Regulations – Przepisy Międzynarodowego Handlu Bronią) na nawiązanie współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i udostępnienie im nowoczesnych technologii obronnych, co ma za zadanie wspierać wspólne prace nad nową generacją systemu Patriot. W przetargu na system WISŁA Raytheon otrzymał poparcie rządu USA, który stworzył także pionierski międzyagencyjny zespół działający na rzecz ułatwienia transferu technologii do Polski w celu wspierania polskich programów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Raytheon zaoferuje Polsce niskokosztowy pocisk LCI (Low-Cost Interceptor), w którego opracowaniu i produkcji może wziąć udział polski przemysł. Rząd USA zezwolił również Polsce na dostęp do technologii pocisków Guidance Enhanced Missile – Tactical (GEM-T), z których korzysta obecnie 13 innych państw. Pociski te byłyby produkowane przez Mesko. Jeśli chodzi o kody źródłowe, dostęp do większości oprogramowania podlega ograniczeniom zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i po to, by wszyscy partnerzy korzystali z tej samej wersji oprogramowania. Oprogramowanie jest modernizowane i serwisowane w ramach programu, w którym uczestniczy 13 państw.
MIT: Raytheon oferuje kombinację dwóch lub trzech pocisków rożnych typów, których możliwości są poważnie ograniczone.
FAKT: Kombinacja pocisków proponowana przez Raytheon gwarantuje najwyższą skuteczność przy najniższych kosztach. Większość państw stoi w obliczu wielu różnych zagrożeń – od dużych, powolnych samolotów przez mniejsze pociski manewrujące aż po taktyczne pociski balistyczne krótkiego zasięgu. W przypadku każdego typu zagrożenia oferujemy optymalny pocisk, który pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty przy najniższych kosztach. Na przykład, aby sprostać najtrudniejszym celom balistycznym, pocisk MSE posiada wysoką zwrotność i wykorzystuje nowoczesną technologię kinetyczną („hit to kill”) – to wszystko podnosi jego cenę. Ale przecież nie będziemy używać drogich pocisków MSE przeciwko dużym, powolnym samolotom, jeśli mamy możliwość skorzystania z tańszego GEM-T. Dzięki większemu silnikowi pocisk ten ma dłuższy zasięg, a duża głowica bojowa sprawia, że jest on skuteczniejszy w zwalczaniu tego typu zagrożeń. Posiadanie optymalnej liczby pocisków służących do zwalczania danego rodzaju zagrożeń jest nie tylko bardziej efektywne kosztowo, ale także pozwala osiągnąć lepsze rezultaty przeciwko różnym typom celów. Posiadanie systemu uzbrojenia, który może wykorzystywać kombinację różnych pocisków umożliwi Polsce zastosowanie w systemie dodatkowych pocisków, takich jak niskokosztowy pocisk przechwytujący (LCI).
MIT: Patriot nie oferuje możliwości zwalczania zagrożeń w promieniu 360 stopni.
FAKT: System Patriot Nowej Generacji umożliwi Polsce zwalczanie zagrożeń w promieniu 360 stopni. Obecna wersja Patriot to system sektorowy wykorzystujący nieruchomy, wielofunkcyjny radar z anteną fazową, zaprojektowany pod kątem działania w skoordynowanym systemie obrony. W typowym systemie obrony kierunki, z których spodziewać się można zagrożeń są dobrze znane, a jednostki Patriot są rozmieszczone i zorientowane tak, aby zmaksymalizować zdolności obronne systemu. Ulepszony radar stanowiący część naszej oferty dla Polski obejmuje panele tylne z nieruchomymi antenami, które umożliwiają obronę w promieniu 360 stopni.
MIT: Koszty obsługi i serwisu systemu Patriot są wysokie.
FAKT: Obsługa, serwis i utrzymanie systemu Patriot są optymalne i wypadają pozytywnie w porównaniu z innymi nowoczesnymi systemami uzbrojenia. Użytkownicy systemu Patriot uczestniczą w programie, w ramach którego wydatki związane z wprowadzaniem modyfikacji systemu są dzielone między wszystkich jego uczestników, dzięki temu koszt systemu Patriot jest znacznie niższy niż w przypadku innych systemów, które nie posiadają tak wielu użytkowników. Cyfrowy Procesor Radaru (Radar Digital Processor – RDP) oraz Nowoczesny Procesor Pomocniczy (Modern Adjunct Processor – MAP), które stanowią część wersji systemu oznaczonej jako Configuration 3+ (aktualnie w produkcji) pozwalają obniżyć koszty eksploatacji. Z kolei ulepszenia, które zostaną wprowadzone w systemie Patriot Nowej Generacji dodatkowo zwiększą jego niezawodność i ograniczą koszty operacyjne.
MIT: Patriot nie potrafi przechwytywać pocisków manewrujących ani nadlatujących znad morza.
FAKT: System Patriot jest użytkowany w zakresie obrony przed morskimi zagrożeniami przez państwa takie jak Japonia czy kraje Zatoki Perskiej. System Patriot pomyślnie przeszedł wiele trudnych testów i operacji bojowych, w tym test przeprowadzony w 2011 roku na Krecie przez jednostkę Patriot należącą do Niemieckich Sił Powietrznych. Wtedy to potwierdzono działanie systemu obrony przeciwrakietowej NATO we współpracy z niemieckim Centrum Dowodzenia i Naprowadzania (Deployable Control & Reporting Center – D-CRC), elementami systemu dowodzenia i sterowania 2. Skrzydła Obrony Ziemia-Powietrze Niemieckich Sił Powietrznych oraz Sojuszniczym Dowództwem Sił Powietrznych w Ramstein. W październiku 2012 roku armia, marynarka wojenna i siły powietrzne USA pomyślnie przeprowadziły największy i najbardziej złożony test przeciwrakietowy w historii, polegający na jednoczesnym przechwyceniu pięciu pocisków balistycznych i manewrujących. System THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) przechwycił cel balistyczny średniego zasięgu, a system Patriot (PAC-3) niemal w tym samym czasie zestrzelił pocisk balistyczny krótkiego zasięgu oraz pocisk manewrujący lecący nad wodą na niewielkiej wysokości.
Źródło / Autor: Raytheon
Zdjęcie: Raytheon

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat