Kategorie
News Polska

MON: Wzmocnienie współpracy w obronie przeciwrakietowe

mon-umowa

Podsekretarz Stanu w MON Robert Kupiecki oraz Generalny Menedżer Agencji Łączności i Informatyki NATO Koen Gijsbers podpisali porozumienie ws. zacieśnienia współpracy ministerstwa obrony narodowej RP oraz Agencji Łączności i Informatyki NATO w zakresie rozwoju sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej (tzw. NATO BMD).zdjęcie – Wzmocnienie współpracy w obronie przeciwrakietowej
Głównym celem porozumienia jest zapewnienie interoperacyjności polskich zdolności obrony przeciwrakietowej z NATO BMD, przede wszystkim poprzez wymianę informacji oraz wspólne testy. Określa ono m.in. sposób przygotowania, realizacji i ewaluacji takich testów.
Na podstawie dokumentu, w pierwszej kolejności integrowane z systemem sojuszniczym będą radary wczesnego ostrzegania rozmieszczone w Polsce, które zostały już wcześniej zadeklarowane do NATO BMD. W przyszłości integracja dotyczyć będzie również systemów obrony przeciwrakietowej planowanych do pozyskania przez RP.
Podpisanie porozumienia potwierdza nasze aktywne zaangażowanie w obszarze obrony przeciwrakietowej. Wesprze ono rozwój tych kluczowych zdolności obronnych w wymiarze sojuszniczym i narodowym.
Porozumienie zostało podpisane na marginesie spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

Źródło / Autor: MON
Zdjęcie: MON

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska