Kategorie
News Polska

DGRSZ: Wizyta ekspertów z NATO

m1_2

Międzynarodowy zespół NATO Forward Integration Team (NFIT) odwiedził Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, by zapoznać się z organizacją i zadaniami dowództwa, planami ćwiczeń narodowych i międzynarodowych z udziałem jednostek podległych DGRSZ w latach 2015-2017 oraz uregulowaniami prawnymi dotyczącymi szkoleń poligonowych, w tym zasadami wsparcia państwa-gospodarza, ochrony środowiska, dostępnością infrastruktury transportowej i innymi.
Zespołowi wizytującemu Polskę przewodniczy gen. dyw. Torben Moller (Dania), a w Dowództwie generalnym towarzyszył mu gen. bryg. Krzysztof Motacki, szef Zarządu Planowania Operacyjnego w Sztabie Generalnym WP. Generałów przyjął Dowódca Generalny gen. broni pil. Lech Majewski.

Esperci z NFIT wskazali, że wizytują Polskę oraz inne kraje wschodniej Europy należące do NATO, by ustalić, jak dowództwa sojusznicze mogą wesprzeć w najbliższym czasie prowadzenie ćwiczeń podnoszących gotowość operacyjną wojsk aliantów w kontekście inicjatywy Assurance Measures.

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: DGRSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska